Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Kulturalna podwózka

Do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączył Gminny Ośrodek Kultury...

Dotacje
Spełniamy marzenia - rewolucja kulturalna

"Spełniamy marzenia - rewolucja kulturalna" to projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach w 2023 roku. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów programu...

Dotacje
Mieszkańcy kluczem do ZAMKU. Kulturalne inicjatywy dla gminy Inowłódz.

"Mieszkańcy kluczem do ZAMKU. Kulturalne inicjatywy dla gminy Inowłódz." to projekt zrealizowany przez Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu w 2023 roku. Instytucja znalazła się w...

Dotacje
" ZaprojektujMY razem kulturę - biskupieckie inicjatywy lokalne"

" ZaprojektujMY razem kulturę - biskupieckie inicjatywy lokalne" to projekt zrealizowany przez Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu w 2023 roku. Instytucja znalazła się w...

Dotacje
Społecznościowy LUDOWIEC w Żyrardowie - odkrywamy nowych „fabrykantów" kultury w duchu dialogu

W ramach programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE" przeprowadzono diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców i mieszkanek Żyrardowa. Badania te miały...

Dotacje
W Spiżarni Kulturalnej - działaj lokalnie

"W Spiżarni Kulturalnej - działaj lokalnie" to projekt zrealizowany przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu w 2023 roku. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów programu...

Dotacje
Mała gmina, duże chęci

"Mała gmina, duże chęci" to projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach w 2023 roku. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów...

Dotacje
Mobilna kultura.

"Mobilna kultura." to projekt zrealizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy w 2023 roku. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów programu...

Dotacje
Twoja KOLEJ

"Twoja KOLEJ" to projekt zrealizowany przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu w 2023 roku. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom...

Dotacje
"Wspólne działanie - inicjatywy lokalne w DPT "Bajka"

"Wspólne działanie - inicjatywy lokalne w DPT "Bajka" to projekt zrealizowany przez Dom Pracy Twórczej „Bajka”  w 2023 roku. Instytucja...

Dotacje
Masz pomysł? Bądź częścią kulturalnego Powidza!

Dom Kultury w Powidzu, chcąc zachęcić mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu miejscowej kultury, dołączyło do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Edycja 2023 /...

Dotacje
Lokalnie na rzecz dobra wspólnego.

„Lokalnie na rzecz dobra wspólnego. " to inicjatywa zrealizowana w 2023 roku przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie w ramach uczestnictwa w programie „Dom Kultury+...