Publikacje

Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 47
Badania
Wpływ pandemii na kulturę w „Roczniku Kultury Polskiej 2020”

Nowy numer „Rocznika Kultury Polskiej” poświęcony jest wpływowi pandemii koronawirusa na polską kulturę. W publikacji znalazły się artykuły, w których opisano...

Badania
Nowości Badawcze NCK (2/2020)

Prezentujemy drugi tegoroczny numer „Nowości Badawczych NCK”, który poświęcony jest w całości zagadnieniu wpływu pandemii na kulturę. W 2020 roku temat ten skupiał uwagę...

Badania
Nowości Badawcze NCK (1/2020)

Nowy numer czasopisma – pobierz bezpłatnie!

Badania
Nowości Badawcze NCK (3-4 /2019)

Prezentujemy kolejny numer „Nowości Badawczych NCK 3-4/ 2019", w którym zgromadziliśmy streszczenia polskich i zagranicznych raportów, artykułów naukowych i...

Badania
O 11 listopada pewnego roku

Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym

Badania
Rocznik Kultury Polskiej 2019

Prezentujemy nowy numer „Rocznika Kultury Polskiej”. Publikacja wydawana przez Narodowe Centrum Kultury rokrocznie powstaje dzięki zaangażowaniu ministerstw i instytucji, które...

Badania
Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego

Dla środowiska amatorskiego ruchu teatralnego bardzo istotne są systemowe rozwiązania, których wprowadzenie ułatwiłoby codzienną działalność amatorskich zespołów teatralnych....

Badania
Nowości Badawcze NCK (1 i 2 /2019)

Prezentujemy publikację „Nowości Badawcze NCK nr 1 i 2 2019”, w której po raz kolejny zgromadziliśmy polskie i zagraniczne raporty, wyniki badań oraz nowości wydawnicze...

Badania
Stanisław Moniuszko – znany, lecz nieobecny

„Stanisław Moniuszko – znany, lecz nieobecny. Opinie Polaków na temat twórczości i postaci kompozytora w jego dwusetną rocznicę urodzin”

Badania
Rocznik Kultury Polskiej 2018

W ręce Czytelników oddajemy trzeci numer „Rocznika Kultury Polskiej”. Publikacja powstała dzięki współpracy kilkunastu instytucji kultury, a autorzy tekstów...

Badania
Nowości Badawcze NCK (4/2018)

Prezentujemy czwarty i ostatni w 2018 roku numer kwartalnika „Nowości Badawcze NCK”. Zebraliśmy w nim raporty, wyniki badań oraz nowości wydawnicze dotyczące różnych...

Badania
„W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce”

Tylko 6% polskiego społeczeństwa deklaruje znajomość nazwiska choć jednego znanego architekta. Prawie połowa nie zwraca większej uwagi na to jak wygląda ich otoczenie, ale większość...