Publikacje

Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 55
Badania
Raport: Światowe Dni Młodzieży

Tytuł: Raport z badania odbioru Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 i ich kulturowych kontekstów Autor: NCK/ISKK Realizator: Fundacja PAIDEIA Rok wydania raportu: 2016 Finansowanie:...

Badania
NOWOŚCI BADAWCZE NCK (4/2016)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ostatnim numerem „Nowości Badawczych NCK” w 2016 roku. Kolejny numer rozpoczynamy analizą terminu „patriotyzm” w Nowym słowniku...

Badania
Raport: "Niepodległa"

Tytuł: Raport z badania zrealizowanego na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” Autor: NCK/TNS Rok wydania raportu: 2016 Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury

Badania
Nowości Badawcze NCK (3/2016)

Prezentujemy trzeci tegoroczny numer Nowości Badawczych NCK, w których przedstawiamy zbiór najnowszych i najciekawszych raportów dotyczących kultury. W tym numerze prezentujemy...

Badania
POLSKA KLASA KREATYWNA

Od kilku dziesięcioleci możemy obserwować rozprzestrzenianie się popularnych trendów i haseł dotyczących czynników rozwojowych miast i metropolii. Jednym z takich modnych i wpływowych...

Badania
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W KULTURZE

Strategiczne zarządzanie w kulturze to pozycja, która (na konkretnych przykładach) odpowiada na pytanie, jak organizacje kulturalne powinny działać, jak planować kolejne kroki i jak się...

Badania
KULTURA A ROZWÓJ

Kultura a rozwój to podręcznik do ekonomii kultury. Prezentuje oryginalne ujęcie tej problematyki wykraczające poza szlaki utarte przez zachodni dyskurs ekonomiczny. Jej autorami jest grupa...