Wpływ pandemii na kulturę w „Roczniku Kultury Polskiej 2020”

Date of publication: 04.01.2021
Średni czas czytania 3 minutes
print

Nowy numer „Rocznika Kultury Polskiej” poświęcony jest wpływowi pandemii koronawirusa na polską kulturę. W publikacji znalazły się artykuły, w których opisano działania wspierające kulturę oraz zaprezentowano wdrażane programy dotacyjne.

W „Roczniku Kultury Polskiej 2020” zgromadziliśmy artykuły, które oddają stan polskiej kultury w 2020 roku. To jedyne takie opracowanie, które kompleksowo prezentuje działania pomocowe podejmowane na rzecz kultury, skalę wsparcia dla polskiej kultury w minionym roku.


PODŁUCHAJ PODCASTU: Twórczość wirtualnie.
O Roczniku Kultury Polskiej 2020 →


W nowym numerze prezentujemy programy dotacyjne, kwoty dofinansowania, a także działania na rzecz adresatów takiej pomocy – instytucji kultury, podmiotów sektora kreatywnego, jak również artystów i twórców.

W Roczniku zebraliśmy dane dotyczące działań pomocowych Ministerstwa Kultury oraz innych instytucji kultury. Szczegółowo podsumowujemy program dotacyjny Kultura w sieci.

Referujemy również badanie domów kultury z kwietnia ub. roku, które pokazuje zmiany w funkcjonowaniu domów kultury oraz ich oczekiwania co do potrzebnego wsparcia. To „obraz” pracy domów kultury w sytuacji pandemicznej oraz wymuszonych zmian w ich działalności. Wyniki badania opisane w nowym numerze Rocznika są kontynuacją ogólnopolskiego badania domów kultury, prowadzonego od 2019 roku. W Roczniku znalazło się również podsumowanie badania sondażowego dotyczącego gotowości do podjęcia aktywności kulturalnej po zniesieniu ograniczeń epidemicznych, zrealizowanego w czerwcu 2020 roku.

Ponadto „Rocznik Kultury Polskiej” zawiera statystykę kultury z badań GUS oraz podsumowuje inne pandemiczne badania społeczne.

Na łamach numeru przedstawiono działania szkoleniowe prowadzone przez Narodowe Centrum Kultury podczas pandemii, tj. webinaria zrealizowane w 2020 roku, dzięki którym przedstawiciele instytucji kultury w trudnym czasie nie zostali pozbawieni narzędzi przydatnych do doskonalenia kompetencji swoich pracowników.

„Rocznik Kultury Polskiej" 2020 jest dostępny w księgarni NCK w wersji elektronicznej oraz drukowanej. Przygotowaliśmy także wersję anglojęzyczną czasopisma "Polish Culture Yearbook" 2020. Egzemplarze anglojęzyczne, w wersji elektronicznejdrukowanej, dostępne są w Księgarni NCK.