Nowości Badawcze NCK (1/2020)

Date of publication: 26.06.2020
Średni czas czytania 4 minutes
print

Nowy numer czasopisma – pobierz bezpłatnie!

Prezentujemy nowy numer czasopisma wydawanego przez Narodowe Centrum Kultury. Zgromadziliśmy w nim opisy najnowszych, polskich i zagranicznych, raportów oraz artykułów naukowych. Prezentowane materiały dotyczą sektora kultury, polityki kulturalnej oraz dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem tych opracowań, które nawiązują do zagadnienia zarządzania w kulturze.

W części Słownik polityki kulturalnej przytoczyliśmy pojęcie: „szczupłe zarządzanie” (ang. lean management), odnoszące się do projektowania procesów w organizacji. Koncepcja „szczupłego zarządzania” wywodzi się od filozofii pracy japońskiej firmy Toyota, a obecnie postrzegana jest jako uniwersalny model organizacji procesów stosowany przez międzynarodowe korporacje. Zastanowiliśmy się, czy zastosowanie modelu lean –   „szczupłego zarządzania”, który polega na optymalizacji, eliminacji strat i ciągłym doskonaleniu procesów,  jest adekwatne w instytucjach publicznych i instytucjach kultury.

W części Raporty polskie przedstawiliśmy opisy komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego, które odnoszą się do wyników finansowych instytucji kultury i przemysłów kreatywnych. Zamieściliśmy omówienie raportu dotyczącego polskiego rynku muzycznego (Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego, MKiDN). Wskazaliśmy również na podsumowanie działalności muzeów, dokonane w ramach 6. edycji projektu „Statystyka Muzeów” i zrealizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Muzeaw 2018, NIMOZ).

Część Dziedzictwo Kulturowe zawiera zestawienie opisów artykułów naukowych opublikowanych w „Journal of Cultural Heritage”, nawiązujących  między innymi do rewitalizacji obiektów zabytkowych, przy uwzględnieniu zmian klimatycznych oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju. W nowym numerze „Nowości Badawczych NCK” przedstawiliśmy także omówienia raportów, które stanowią zapis z realizacji projektów badawczych nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym, które zostały zrealizowane przez polskie muzea lub stowarzyszenia.

Raporty zagraniczne, artykuły naukowe, sprawozdania i wyniki badań to część czasopisma, w której znalazły się opisy kilku najnowszych artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak „Journal of Cultural Economics” i „Journal of Cultural Policy” oraz tomach pokonferencyjnych. Artykuły dotyczą zagadnień takich jak: kontrola zarządcza, edukacja menedżerów, kompetencje kadr kultury, metody zarządzania projektami oraz próby wyceny wartości użytkowej instytucji kultury.

W części Książki przedstawiliśmy recenzje nowych publikacji, w których autorzy podejmują tematykę związaną zarządzaniem w kulturze – od założeń teoretycznych (Zarządzanie w sektorze kultury, między teorią a praktyką, Wydawnictwo UJ), po modele funkcjonowania instytucji kultury (M. Krajewski, Po co nam instytucje kultury). Zaprezentowaliśmy również recenzje nowych publikacji, które ukazały się w serii wydawniczej Cultural Management and Cultural Policy Education, wydawanej przez organizację European Network on Cultural Management and Policy.

Prezentujemy „Nowości Badawcze NCK” w formie e-booka, który można pobrać bezpłatnie w księgarni internetowej NCK:

Pobierz bezpłatnie →

Na poszczególnych stronach czasopisma znajdują się odnośniki do materiałów źródłowych – komunikatów, raportów, artykułów i publikacji.

Zachęcamy do lektury!