Nowości Badawcze NCK (3/2016)

Date of publication: 10.10.2016
Średni czas czytania 6 minutes
print

Prezentujemy trzeci tegoroczny numer Nowości Badawczych NCK, w których przedstawiamy zbiór najnowszych i najciekawszych raportów dotyczących kultury. W tym numerze prezentujemy także nowy dział. Zapraszamy!

Nowości Badawcze NCK (3/2016)
galeria

Nowy słownik

W Nowym słowniku polityki kulturalnej prezentujemy temat czytelnictwa w kontekście Internetu i nowych technologii.  Na podstawie badań Centrum Cyfrowego i Biblioteki Narodowej krótko przedstawiamy fascynujące zjawisko e-czytelnictwa i charakterystykę e-czytelników.

Polskie

Polskie raporty otwieramy niezwykle ważną publikacją – Kultura w 2015 roku. Raport ten przedstawia ogromną ilość informacji na temat różnych obszarów działalności polskich instytucji kultury. Znajdziemy w niej nie tylko dane dotyczące wydatków na kulturę, ale także odnoszące się do czytelnictwa, kinematografii, muzealnictwa, wystawiennictwa, zabytków i archiwaliów czy imprez masowych i uczestnictwa. Słowem – publikacja niezbędna dla każdego badacza kultury w Polsce.

Według Kultury w 2015 roku, wśród Polaków niezmiennie króluje kinematografia. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z  raportem, który omawia kwestie filmu dla dzieci. „Kondycja kinematografii dla dzieci” to pytanie o to, czym jest film dziecięcy i jak funkcjonuje pod tym względem branża filmowa w Europie. Warto przy tej okazji zajrzeć do „Perspektyw rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce” na lata 2016-2020, publikacji, która omawia m.in. reklamę telewizyjną i internetową, prasę, telewizję czy gry wideo.

Kwestie ekonomiczne rozważa także raport w iście wakacyjnym temacie – „Letnie festiwale muzyczne”. Jest to publikacja, która omawia polskie imprezy masowe tego typu. Porównane zostają między innymi ekwiwalenty reklamowe poszczególnych festiwali oraz wydatki miast na ich organizację. Skłania to autorów do wnioskowania o opłacalności organizowania tej formy rozrywki przez polskie miasta.

Dziedzictwo

Dział Dziedzictwo i historia to przede wszystkim wieści z 40. spotkania Komitetu UNESCO, a także omówienie publikacji dotyczącej Listy światowego dziedzictwa stworzona na podstawie okresowych raportów z lat 2012-2015.

Wśród raportów odnajdziemy wyniki kontroli NIK dotyczące budowy 5 polskich muzeów. Omówienie tego dokumentu prezentuje niektóre opinie Najwyższej Izby Kontroli w kwestii gospodarności, atrakcyjności muzeów oraz terminowości budów. Niezwykle cenną jest także publikacja o odzyskiwaniu dzieł sztuki zagrabionych podczas międzynarodowych konfliktów zbrojnych. W Nowościach znajdziemy krótkie podsumowanie tekstu przygotowanego na zlecenie Parlamentu Europejskiego z wyróżnieniem oceny dotychczasowych regulacji międzynarodowych. Przedstawione zostały także omawiane w publikacji alternatywne formy porozumienia między stronami konfliktów.

Zagraniczne

Wśród raportów zagranicznych zachęcamy do zapoznania się ze Statystyką Kultury 2016 autorstwa Eurostatu. Jest to publikacja analogiczna do GUS-owskiej obejmująca obszar Unii Europejskiej. Warto zestawić wyniki obu raportów ze sobą, żeby umiejscowić Polskę na tle reszty państw członkowskich.

Znajdziemy także, podobnie jak wśród raportów polskich – publikację dotyczącą filmów, a dokładniej usług VOD. Z European Audiovisual Observatory dowiemy się jak wygląda proces obiegu filmów w kinach i z wykorzystaniem serwisów VOD. Omówienie przedstawia niektóre wyniki badań z publikacji.

Artykuły

Artykuły naukowe to przede wszystkim kwestia praw autorskich, którą odnajdziemy także w sekcji polskich raportów w publikacji „Poszukiwany, poszukiwana”. Tym razem jednak nie chodzi, jak w raporcie Fotoprawo.pl, o podpisywanie zdjęć, ale o kwestię znacznie bardziej skomplikowaną. Autorzy zastanawiają się nad kwestią egzekwowania praw autorskich w dobie powszechnej cyfryzacji. Omówione przedstawia koncept opisywany w artykule, tzw. CCS (copyright compensation system) – system kompensaty strat związanych z nieautoryzowanym użyciem muzyki w Internecie.

Książki

Pozostając w tematach związanych z ekonomią, w sekcji książek polecamy szczególnie tekst o książce pt. „The Rise of Joyful Economy”. Omówienie krótko przedstawia trzy wybrane przez autora momenty w dziejach kultury zachodniej, kiedy ekonomia i sztuka wyraźnie na siebie oddziaływały oraz zwraca uwagę na powiązanie ekonomi i dóbr kultury. W Książkach znajdziemy także publikacje dotyczące przywództwa czy pomiarów w kulturze.

Na koniec pragniemy przedstawić nowy dział, który zagościł w Nowościach – Z programu badawczego NCK, w którym prezentować będziemy badania wykonywane lub zlecone przez Dział ds. Badań NCK. Tym razem zapraszamy do analiz wykonanych na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”, gdzie przedstawiamy najciekawsze wyniki analiz.

 

Zapraszamy do lektury,

Dział ds. Badań