galeria

Raport: Cross-border restitution claims of art looted in armed conflicts and wars and alternatives to court litigations

20 października 2016

Tytuł: Cross-border restitution claims of art looted in armed conflicts and wars and alternatives to court litigations

Autor: Marc-André Renold, Alessandro Chechi, Justine Ferland, Ece Velioglu-Yildizci

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego

Opis: Raport omawia temat zwrotu dzieł sztuki zagrabionych w trakcie konfliktów zbrojnych i wojen oraz alternatywy dla procesów sądowych. Publikacja analizuje prawne podstawy ubiegania się o zwrot, a także problemy jakie mogą pojawić się w toku sprawy sądowej. Omówiona zostaje także rola badań dotyczących pochodzenia w tym kontekście oraz rosnące znaczenie alternatywnych rozwiązań sporów o zagrabienie mienia. Na końcu zawarto rekomendacje, które mogą pomóc prowadzeniu polityki dotyczącej tego rodzaju konfliktów.

Zasięg: Unia Europejska

Język: angielski

Słowa kluczowe: Unia Europejska, zwrot mienia, konflikt zbrojny, wojna, grabież, proces sądowy, sąd, rekomendacje

Pobierz