galeria

Raport: Kultura w 2015 roku

30 września 2016

Tytuł: Kultura w 2015 roku

Autor: GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia US Kraków, Ośrodek Statystyki Kultury

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: GUS

Opis: Raport jest cykliczną publikacją Głównego Urzędu Statystycznego. Zawiera dane liczbowe i procentowe przedstawione w tabelach oraz na mapach na temat różnorodnych obszarów kultury w Polsce. Celem było ujęcie jak największej ilości wątków i zebranie ich w roczniku tak, by można było je porównywać z kolejnymi latami. W publikacji znajdziemy informacje na temat działalności różnych instytucji kultury takich jak muzea, galerie, biblioteki, szkoły artystyczne, kluby czy domy kultury wraz z opisem ich funkcji, a także frekwencją. Ponadto publikacja zawiera dane na temat finansowania kultury przez budżet publiczny jak i wydatki poszczególnych gospodarstw domowych na artykuł i usługi związane z kulturą.

Język: polski, angielski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: kultura, GUS, statystyka kultury, instytucje kultury, uczestnictwo w kulturze, finansowanie kultury

Pobierz