Nowości Badawcze NCK 1/2022

Date of publication: 22.07.2022
Średni czas czytania 2 minutes
print

W najnowszym numerze „Nowości Badawczych NCK” prezentujemy badania i artykuły, które przybliżają wieloaspektowy charakter współczesnego czytelnictwa. Omówienia badań zostały uporządkowane według trzech wiodących tematów: czytelnictwo dzieci i młodzieży, cyfrowe formy czytelnictwa oraz funkcjonowanie bibliotek.

Od 2021 r. Narodowe Centrum Kultury jako operator Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 aktywnie angażuje się w działania służące  wspieraniu bibliotek publicznych oraz popularyzowaniu czytelnictwa. Stwarza to więc okazję do przyjrzenia się bieżącym trendom i badaniom w obszarze czytelnictwa.

„Nowości Badawcze NCK” nr 1/2022 otwiera artykuł, w którym omówione zostały praktyki czytelnicze uczniów oraz możliwości oferowane przez klasę szkolną w zakresie wzmacniania postaw proczytelniczych. W kolejnych częściach publikacji przedstawiamy opisy badań dotyczących m.in. promowania czytelnictwa na obszarach objętych społecznym wykluczeniem, czytelnictwa osób z niepełnosprawnościami, czy czytania przeglądowego w sieci.

„Nowości Badawcze NCK” można pobrać bezpłatnie w formie e-booka z księgarni internetowej NCK:

[Pobierz bezpłatnie]

Opisy najnowszych badań tematycznych prezentowanych w artykułach naukowych i raportach zostały przygotowane przez autorów reprezentujących różne jednostki naukowe oraz pracowników Działu Badań i Analiz NCK.

Zapraszamy do lektury!