Inicjatywy na Familokach

Data publikacji: 22.09.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Niniejszy raport stanowi podsumowanie części badawczej projektu „Inicjatywy na Familokach”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Czerwionce-Leszczynach. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

Inicjatywy na Familokach
nazwa zadania

Jego realizacja miała na celu rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie rozwoju Zabytkowego Osiedla Patronackiego kopalni „Dębieńsko” i realizacji zadań związanych z kultywowaniem tradycji, dzięki którym będzie można inicjować działania wzmacniające zaangażowania MOK w życie mieszkańców.