Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 550
Dotacje
Skrzynia pełna talentów

„Skrzynia pełna talentów” to projekt realizowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne...

Dotacje
BAŁUTY OŻYWIONE – BAZAR POMYSŁÓW

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi realizował projekt „Bałuty Ożywione. Bazar Pomysłów” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 Narodowego Centrum Kultury.

Dotacje
7 wieków 7 życzeń

Pierwszym etapem działań w ramach zadania "7 wieków 7 życzeń" było zdiagnozowanie lokalnego potencjału i potrzeb, następnie zachęcenie mieszkańców do wymyślenia...

Dotacje
Razem w Kulturze

Myśliborski Ośrodek Kultury został beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. W pierwszej części programu MOK przy wsparciu animatora z...

Dotacje
Inkubator Pomysłów - Twórcze Działania Lokalne w Policach

Pierwsza część zadania pn. "Inkubator Pomysłów - Twórcze Działania Lokalne w Policach" obejmowała m.in. przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne...

Dotacje
Aktywni w kulturze

Badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Kalet zostało zrealizowane w 2017 roku w ramach projektu pn. Aktywni w kulturze“ dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach...

Dotacje
Kreatywnie w MOK-u

Przedmiotowa publikacja została opracowana w ramach projektu „Kulturalnie w MOK-u”, realizowanego przez Moniecki Ośrodek Kultury, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum...

Dotacje
Dom kultury to nie budynek, Dom kultury to ludzie!

Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 prowadzonego i finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury zrealizowało I...

Dotacje
Laboratorium Sztuki Społecznej - Centrum

Warsztaty Kultury w Lublinie wspólnie z Fundacją Teren Otwarty przy wsparciu finansowym i merytorycznym Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016...

Dotacje
Aukcja Pomysłów Kulturalnych Społeczności Krzykos

W ramach diagnozy społecznej przeprowadzona została ankieta dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców w gminie Krzykosy (Witowo, Sulęcinek, Sulęcin, Solec, Pięczkowo, Murzynowo Leśne....

Dotacje
Ornontowice nowych idei

Wizją ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach jest znalezienie nowych obszarów działalności odpowiadających zapotrzebowaniu społecznemu przy wykorzystaniu posiadanych...

Dotacje
Autonomiczna kultura

Badanie diagnostyczne Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im.Floriana Mazurkiewicza poprzedziło spotkanie zachęcająco-inspirujące dla sołtysów. Miało ono na celu promocję udziału we...