Publikacje

Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 371
Dotacje
”Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej?”

Projekt miał na celu zbadanie wpływu nowych technologii na ofertę samorządowych instytucji kultury oraz popularyzację możliwości ich wykorzystania przez samorządowych menedżerów...

Dotacje
”Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich...”

Celem tej publikacji jest próba odpowiedzi na prozaiczne pytanie jaka właściwie jest rola instytucji kultury w społecznościach lokalnych. Czym są, jakie spełniają funkcje… czy w...

Dotacje
”Co z tą kulturą? Raport z badania eksploracyjnego stanu kultury w Szczecinie”

Książka pomaga uzmysłowić sobie, na czym polegają dzisiejsze debaty ogniskujące się wokół tożsamości miast, w których dzisiaj mieszka ponad połowa populacji naszego globu.

Dotacje
Edukacja + animacja

Publikacja „Edukacja + animacja” prezentuje 35 projektów animacyjnych i edukacyjnych z Platformy Kultury oraz realizowanych w ramach Priorytetu II Programu Dom Kultury+. Projekty,...

Dotacje
Pokonać bierność na wsi

Program Aktywizacji Społeczności Wiejskich: GRUPY PARTNESRKIE na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Dotacje
Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt CBSiPL nr 2 (5)/2011

Tematem wiodącym piątego już numeru zeszytów Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje są badania w działaniu. Nikt nie kwestionuje potrzeby badania społeczności lokalnych ale...

Dotacje
Pracownia - miejsce spotkań ze sztuką

Tytułowa "Pracownia" - w naszym rozumieniu - jest miejscem realizacji projektów plastycznych, ale również ośrodkiem działań twórczych rozwijających umiejętności,...

Dotacje
Home Territories: Media, Mobility and Identity

Jest to po­zy­cja na­uko­wa po­świę­co­na ro­zu­mie­niu po­ję­cia domu i oj­czy­zny we współ­cze­snym świe­cie....

Dotacje
Młodzież na wsi. Raport z badania

"Młodzież na wsi" to raport przygotowany w ramach projektu badawczego Pracowni badań i innowacji społecznych "Stocznia we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją...

Dotacje
Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy

Przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych „Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy” to pierwszy w serii corocznych raportów, które mają na celu...

Dotacje
Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania

Publikacja elektroniczna będąca wynikiem badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia prezentuje i analizuje sposoby wykorzystania technologii przez organizacje...

Dotacje
Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Książka została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości (koordynatorem projektu była Fundacja...