Publikacje

Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 371
Dotacje
Raport z badań realizowanych w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej

Celem projektu, skojarzonego w identyfikacji wizualnej z hasłami WSPÓLNIE LOKALNIE KULTURALNIE, jest otwarcie Kubiszówki na mieszkańców Bielska-Białej, wspieranie oddolnych...

Dotacje
Diagnoza inicjatyw kulturalnych mieszkańców Bełchatowa

Opracowanie diagnozy społecznej jest niezbędnym elementem poprawnie zaplanowanego procesu wprowadzania zmian: zarówno, jeśli planowane są całkowicie nowe rozwiązania, jak i gdy...

Dotacje
Diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych. MOJE MIEJSCE JEST TUTAJ!

Jednym z priorytetowych obszarów działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu jest odpowiadanie na potrzeby środowiska lokalnego, budowanie relacji, dialogu, podejmowanie...

Dotacje
Dynów - diagnoza

W ramach Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2013 Miejski Ośrodek Kultury przygotował pomysł na to, jak w krótkim czasie uzyskać wiedzę na temat potrzeb różnych grup...

Dotacje
Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu „Ku wzbogacającej różnorodności”

Publikacja wydana przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku łączy rozważania na temat edukacji międzykulturowej i pracy z dziećmi-uchodźcami z prezentacją metod - scenariuszy...

Dotacje
Badanie ”Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania”

Badanie miało charakter ogólnopolski – objęto nim regionalne instytucje kultury w każdym województwie. Celem projektu było zbadanie i analiza funkcjonowania regionalnych...

Dotacje
Lokalne mapy kultury

Społeczności lokalne obracają się wokół tego samego kulturowego rdzenia, ale gdy przyjrzeć im się uważniej – trudno znaleźć dwie identyczne figury. Unikalność kształtu...

Dotacje
”Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu”

"Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu" powstała w ramach projektu „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile...

Dotacje
”Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?” - Zoom na Domy Kultury

Oferta programowa domów kultury powinna uwzględniać specyfikę społeczności lokalnej, w jakiej funkcjonują. Jej zbadanie wcale nie jest takie trudne - o czym możemy się przekonać...

Dotacje
”Aktywne domy kultury” - diagnoza i działanie

Celem projektu była diagnoza funkcjonowania oraz wypracowanie rekomendacji i narzędzi wspierania domów kultury, traktowanych nie tylko jako miejsca realizacji lokalnych strategii gmin,...

Dotacje
”Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego”

Badania przeprowadzone na terenie Województwa Śląskiego miały pionierski charakter, stąd postanowiono pozyskać możliwie jak najszerszy wachlarz danych i informacji dotyczących...

Dotacje
”ZOOM na domy kultury. LABORATORIUM ZMIANY” - raport

Laboratorium Zmiany to z jednej strony projekt animacyjny. Za cel postawił sobie pomoc domom kultury zastanowić się nad misją, zdiagnozować potrzeby społeczności oraz odkryć nowe pomysły. Z...