Wspólnota (w) fotografii

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(118)/2022