Filozofia i strategie edukacyjne

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(37)/2003
Filozofia i strategie edukacyjne

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Edukacja dla kultury

Wyłanianie się nowego ładu edukacyjnego we współczesnej Polsce - Andrzej Szpociński
Internet: Edukacja - Kultura - Ekskluzja społeczna - Kazimierz Krzysztofek
Filozofia i strategie edukacyjne. Uwagi na marginesie starych i nowych lektur - Anna Zeidler-Janiszewska

Początek rozważań stanowi analiza tytułowej pary pojęć oraz przedstawienie postmodernistycznych interpretacji myśli sokratejskiej (W.Szturc, A. Krokiewicz, I. Krońska, G. Reale) Oddzielną uwagę poświęca autorka roli ironii i dialektyki w pisarstwie filozoficznym Rorty’ego. Następnie prezentuje interpretację koncepcji Sokratesa w ujęciu Marka Kwieka. Sama autorka podkreśla oparcie dialektyki greckiego filozofa na „słowie i czynie”. Dostrzega także związki tej dialektyki z koncepcjami M. Bachtina oraz O. Marquarda („niezwieńczony dialog”, „komunikacja multiwersalna’). Tak rozumianą dialektykę, opartą na zasadzie dialogu, uważa za najlepszą strategię dla praktyk edukacyjnych.

Rozszerzanie funkcji edukacyjnych współczesnego muzeum - Agnieszka Morawińska
Mówiąc o ogrodach... Założenia programu rewitalizacji przestrzeni społecznej na przykładzie osiedla WSM Żoliborz Centralny w Warszawie - Beata J. Gawryszewska, Anna Piłko
Architektura wirtualnej kolonizacji - Krzysztof Kalitko

Polemiki

Autor podejmuje kwestię wprowadzenia do szkół przedmiotu pod nazwą Wiedza o kulturze oraz trudności, których nastręcza zakreślenie obszaru jego nauczania. W jego skład wchodzą trzy inne przedmioty: wiedza o kulturze, wiedza o sztuce oraz przygotowanie do uczestnictwa w kulturze, których realizacja w pełnym zakresie nie jest możliwa. Autor przedstawia listę argumentów przemawiających za tym, iż przekazywanie wiedzy w zakresie kultury i sztuki w szkołach jest ważne i potrzebne. Prezentuje również założenia, na których oprzeć powinno się nowe opracowanie nauczania Wiedzy o kulturze w szkołach.

Recenzje, noty

Ewa Kosowska – Kultura animacji (Animacja kultury, Doświadczenie i przyszłość. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wójtowski (red.)) - Ewa Kosowska
Czym jest animacja kultury? (Animacja kultury, Doświadczenie i przyszłość. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wójtowski (red.)) - Teresa Kostyrko
Razem / osobno?(Zygmunt Bauman – Razem/osobno) - Blanka Brzozowska
Picasso anarchistyczny, czyli ile Barcelony może pomieścić Paryż? (Klaus Herding, Pablo Picasso. Panny z Avignon - wyzwanie rzucone awangardzie). - Daria Kołacka
Sztuka po Holocauście(Eleonora Jedlińska – Sztuka po Holokauście). - Sławomir Marzec

Forum - Wokół przedmiotu wiedza o kulturze

Opinia na temat przedmiotu wiedza o kulturze - Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Anna Zeidler-Janiszewska, Jan Stanisław Wojciechowski

Wydarzenia kulturalne - opinie, komentarze

Marzenia przeciwko konfliktom? Refleksje na marginesie 50. La Biennale di Venezia - Jacek Zydorowicz
Przecież nie piszemy historii. Piszemy o pamiętaniu - Grażyna Gajewska
Przejścia w pustkę. Komentarz do akcji artystycznych towarzyszących konferencji Pamięć Shoah – współczesne reprezentacje - Blanka Brzozowska
W poszukiwaniu straconej pamięci. Bałuty w fotografii Piotra Piluka - Jarosław Lubiak
Ogrodnictwo i jakość życia – I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych - Beata J. Gawryszewska
Uwagi na marginesie I Kongresu Urbanistyki Polskiej - Józef Tarnowski

Komunikaty, noty

Program stypendialny Gaude Polonia jako element sieci stypendialnej dla Wschodu - Bogumiła Berdychowska
Edukacja europejska poprzez kulturę - Wiktoria Kulesza