Memory of the Shoah

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 4(38)/2003
Memory of the Shoah

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Themes of Łódź

Łódź Bałuty. Memory of the Shoah in an Urban Landscape - Piotr Piluk
The Final Journey of Franz Kafka’s Sisters - Grzegorz Gazda

Representations of the Shoah in Art

Autorka artykułu opisuje historię warszawskiej dzielnicy Muranów. Szczególny nacisk kładzie na urbanistyczne i architektonieczne losy tej dzielnicy oraz na kontrasty między Muranowem sprzed II wojny światowej, a tym powstałym po jej zakończeniu i powojennej odbudowie.

The Survivors and the Rescuers: How the Memory of Shoah Functions in the Artistic Realizations of the Grodzka Gate Center in Lublin - Teresa Pękala
Void and Form - Ewa Rewers

Artykuł ten omawia historię wystawienia na scenie przedstawienia przygotowanego na podstawie „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. Zostaje omówiony sposób powstania scenicznej adaptacji, sposób w jaki została wystawiona oraz reakcje które wywołała wśród krytyków.

Józef Szajna - The Saturated Forms - Krystyna Wilkoszewska
The Art of the Document – Photography and Trauma - Marianna Michałowska
Passages into Emptiness. Comments on Performances and Exhibitions Accompanying the Conference Memory Of The Shoah – Contemporary Representations - Blanka Brzozowska

Piotr Winskowski analizuje artystyczne środki wyrazu zastosowane na wystawie Wojciecha Prażmowskiego „Auschwitz Apel” oraz w instalacji Marianny Michałowskiej i Romana Soroko zatytułowanej „Widzę w moich snach miejsce oddychające pustką”. Zdaniem autora artykułu twórczość artystyczna poszukująca syntezy doświadczeń i nowych znaczeń ma większe szanse na obronienia nas przed powtórką Holokaustu, niż sztuka eksploatująca literalnie ten temat i ryzykująca jego kulturalne „zużycie”.

W artykule została omówiona wystawa Wojciecha Prażmowskiego „Auschwitz Apel”. Autorka dzieli się również swoimi refleksjami i interpretacjami na jej temat. Tekst artykułu został uzupełniony o reprodukcje fotografii pochodzących z tej wystawy.

Roland Schefferski opowiada o swojej pracy „They’ve just pulled over”, co skłoniło go do jej stworzenia i co miała jego zdaniem przekazać ta praca. Zdaniem autora pamięć Holokaustu nie powinna ograniczać się do znajomości pewnych faktów z przeszłości, powinna zaś pobudzać międzyludzką wrażliwość.

Art in Places of Death: Polish Signs of Memory in the Nazi Death Camps - Halina Taborska
Architecture of Terror - Krzysztof Lenartowicz

Artykuł przedstawia motyw drogi w jego różnych aspektach, gdzie występuje, czemu często służy. Dokładnie autorka artykułu opisuje sposób w jaki motyw drogi został wykorzystany w Żydowskim Muzeum w Berlinie i Muzeum Felixa Nussbauma w Osnabrucka. Autorka zastanawia się czy są to muzea czy też nietypowe pomniki.

Autor artykułu opisuje i analizuje polskie literackie odpowiedzi na Holokaust, m. in. utwory Dawida Rubinowicza, Czesława Miłosza, Jerzego Andrzejewskiego, Tadeusza Borowskiego, Krystyny Żywulskiej, Jerzego Ficowskiego. Zdaniem Henryka Grynberga literatura po Auschwitz jest możliwa. Powinna jednak brać pod uwagę zmianę perspektywy i nowe punkty odniesienia w rzeczywistości po Auschwitz.

Recovering the Holocaust: Literature in the 1990s in the Face of the Shoah - Przemysław Czapliński
Sub Spiecie Mortis. Notes on Claude Lanzmann’s Shoah - Tomasz Majewski
Spuren - Joanna Podolska, Wiktor Skok
Face Of The Other - Jan Stanisław Wojciechowski

Philosophy, Politics, Aesthetics - Analyses of Selected Discourses

Understanding the Holocaust Philosophically. Following Adorno and Lyotard - Jan P. Hudzik
Adorno and We - Anna Zeidler-Janiszewska

W tym artykule przedstawiony zostaje stosunek sztuki do traumatycznych doświadczeń i sposobu w jaki można podchodzić do wspomnień o nich. Czy staną się one przyczyną nienawiści i stałęgo zranienia, czy też wzmocnią więzi wspólnotowe? Zdaniem autorki sztuka przeformułowuje problem zapomnienia-pamiętania w problem w jaki sposób pamiętać.

An Unconscious Signal of the Coming Era - Sławomir Sierakowski
The Issue of the Memory of Shoah in the Polish Press after 1989 - Włodzimierz Mich
Foreword - Anna Zeidler-Janiszewska