Problemy społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury. Dyskusja o książce J. Kmity "Jak słowa łączą się ze światem". Sporne problemy filozofii współczesnej

Kultura Współczesna
nr 2(14)/1997

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).