Problemy społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury. Dyskusja o książce J. Kmity "Jak słowa łączą się ze światem". Sporne problemy filozofii współczesnej

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(14)/1997
Problemy społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury. Dyskusja o książce J. Kmity "Jak słowa łączą się ze światem". Sporne problemy filozofii współczesnej

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Problemy społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury

Społeczno-regulacyjna teoria kultury. Fazy społecznego rozwoju poznawczego i zjawiska paranormalne - Andrzej Zybertowicz

Dyskusja o książce Jerzego Kmity Jak słowa łączą się ze światem (cz.I)

Czy możliwa jest kultura do końca zidiosynkratyzowana? - Andrzej Szahaj
Szklana pułapka - Adam Chmielewski
Krótka uwaga o dyskwotacyjnym pojęciu prawdy - Andrzej Zaporowski
Wymiary kontekstualizmu - Krzysztof Moraczewski

Sporne problemy filozofii współczesnej

Solidarność i frazesy (część I) - Helena Eilstein

Recenzje i omówienia

Pod prąd!(Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna,PWN, Warszawa 1996) - Przemysław Rotengruber
"Filozofski Vestnik" - Grzegorz Dziamski
Przestrzeń muzeum - przestrzeń rytuału (Carol Duncan,Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums, Routledge, London and New York, 1995) - Anna Wieczorkiewicz
Przypomnieć Chwistka (Teresa Kostyrko,Leona Chwistka filozofia sztuki, Instytut Kultury, Warszawa 1996) - Anna Jamroziakowa
Między etyką a epistemologią (Andrzej Szahaj,Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rortyego w kontekście sporu o postmodernizm, Wydawnictwo Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1996) - Krzysztof Moraczewski
Transformacja estetyki (Rewizje-kontynuacje: sztuka i estetyka w czasach transformacji - Andrzej Kapusta
Miasto - twór z natury niedokończony (Pisanie miasta - czytanie miasta, red. Anna Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997) - Marianna Michałowska
Mityczne strategie życia (Rollo May, Błaganie o mit, przeł. Beata Moderska, Tadeusz Zysk, Poznań 1997) - Anna Malitowska