Spis treści

Typosfera. Krajobrazy typograficzne
4(97)/2017

Spis treści

Spis treści

Typosfera. Krajobrazy typograficzne

Wstęp. Krajobrazy typograficzne - Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy
Filantropi i apologeci. Typopolo jako narzędzie dystynkcji społecznej - Agata Szydłowska
Między obrazem a literą, między wzrokiem a dotykiem – szkic o przedszkolnej typografii - Marta Rakoczy
„Sorry za bazgroły”. Typografia i topografia kobiecych zinów - Sylwia Chutnik
Co mówi twoja koszulka, kiedy ty milczysz? - Agnieszka Karpowicz
Sherlock – umysł skryptyczny wśród nowych mediów. Nowa rola napisu filmowego - Jerzy Stachowicz
Krajobrazy językowe mniejszości językowych Europy: znaczenie, rola, wyzwania - Nicole Dołowy-Rybińska
Eksperymentalny spacer typograficzny po Zgorzelcu i Görlitz - Joanna Kocon
Typografia najskromniejsza. O typosferze osiedla mieszkaniowego - Weronika Parfianowicz-Vertun
Partyzantka antyreklamowa. Adbusting i niszczenie reklam jako opór społeczny wobec komercjalizacji przestrzeni miejskiej - Xawery Stańczyk

Doświadczenie przestrzeni

W duchu modernizmu. Typografia w przestrzeni publicznej Gdyni – korzenie, inspiracje, współczesność - Aleksandra Żukowska
Dzierganie alternatywne. Knitting graffiti jako twórcza praktyka konstruowania rzeczywistości społecznej - Ewa Kępa
Funkcja spojrzenia w filmie „Słońce w drzewie pigwy” Víctora Erice w kontekście percepcji haptycznej Juhaniego Pallasmy - Magdalena Link-Lenczowska

Omówienia

Powrót do źródeł: miejsce – człowiek – lokalność - Ilona Copik