Badania gier - podejścia krytyczne

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(90)/2016
Badania gier - podejścia krytyczne

Czym są gry komputerowe (wideo, elektroniczne…), wie chyba każdy. Stają się one coraz istotniejszym elementem współczesnej kultury i jednocześnie istotnym składnikiem pejzażu medialnego. Od kilkunastu lat rozwijają się w Polsce badania nad grami i ich kontekstami (zwane groznawstwem), jednak coraz częściej da się słyszeć głosy, że brakuje im (nie tylko Polskim) dystansu do omawianego przedmiotu. Wprawdzie zachodnie środowiska parające się game studies sygnalizują niepokojące zjawiska (takie jak rasizm, myślenie kolonialne czy wreszcie militaryzacja gier), jednak nie jest to podejście popularne w Polsce. Numer kwartalnika „Kultura Współczesna”, poświęcony krytycznemu podejściu w badaniach gier, podejmuje aktualne dla kulturoznawstwa i nauk społecznych tematy i odnosi je do zjawisk z ekranu (choć – nie tylko).

Spis treści

Spis treści

Badania gier - podejścia krytyczne

Trybalizm, pominięcia, uprzedzenia. Badania gier z perspektywy krytycznej - Mirosław Filiciak, Piotr Sterczewski, Bartłomiej Schweiger, Paweł Frelik, Stanisław Krawczyk
Perspektywa krytyczna w polskich badaniach gier cyfrowych. Analiza publikacji - Stanisław Krawczyk
Pasja kartograficzna. Wyobraźnia imperialna i mapy w grach wideo z otwartym światem - Tomasz Z. Majkowski
Gry wideo wchodzą w dorosłość: w stronę lokalnej genealogii dyskusji wokół gier artystycznych - Anna Nacher
Podstępne wzorce projektowe w grach komputerowych. O tworzeniu gier wbrew interesom graczy - Marcin Petrowicz
Ekrany i igrzyska. Związki gier z biznesem i sport elektroniczny - Mateusz Felczak
Metody historii mówionej w badaniu gier cyfrowych w Polsce - Piotr Sitarski

Gry w kontekstach, konteksty w grach

Władza cyfrowego interfejsu - Jarosław Kopeć
Gry słowne jako performans. Przykład tuzinów - Wiktor Uhlig
Bohater prekariatu. Fokalizacja ideologiczna gry "This War of Mine" - Anna Ślusareńka
Mankala – historia i współczesność - Błażej Popławski, Cyprian Kozera
Agar.io i problem ewolucji jako schematu relacji społecznych - Piotr Urbanowicz
Nieuchronność i przypadek - Marta Kania
O krajobrazie wirtualnym - Magdalena Szewerniak

Z warsztatów kulturoznawców

Przeobrażenia dyskursu tożsamościowego uczonych: z genealogii filozofii - Jan Hudzik
Krytyka emancypacyjna wobec zalgorytmizowanej codzienności - Hubert Gromny
Siłą rzeczy - Maciej Frąckowiak

Obserwatorium kultury

Sektor kultury w obliczu cyfrowej zmiany (analiza wybranych zagadnień) - Piotr Celiński

Omówienia

Lekcje wyciągane z porażek - Paweł Gąska

Wspomnienia