Jakość w kulturze

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 4(66)/2010
Jakość w kulturze

Proponowana w tym numerze „Kultury Współczesnej” droga dochodzenia do kryteriów wartościowania sztuki opiera się na prostym spostrzeżeniu, że dobra kulturowe tworzone są zawsze przez kogoś i dla kogoś, zaś praktyki kulturowe wokół nich zawiązane to nie tylko i wyłącznie recepcja i interpretacja przekazu stworzonego przez artystę, ale złożony proces nawiązywania relacji społecznych, produkcja więzi i tworzenie reguł torujących nasze działania. Aby ustalać interesujące nas kryteria, musimy więc najpierw sprawdzić, co ze sztuką, produkcją artystyczną i jej efektami robią jednostki tworzące demokratyczną wspólnotę (ze wstępu Anny Zeidler-Janiszewskiej i Marka Krajewskiego).

Jakość w kulturze

Kilka uwag o kłopotach z wartościowaniem sztuki - Marek Krajewski, Anna Zeidler-Janiszewska
Interferencja przedstawień. Czy możliwa jest krytyczna analiza performatywna? - Agata Skórzyńska
"Puste miejsce po kulturowych mandarynach" Krytyka sztuki i język teorii - Agnieszka Rejniak-Majewska
Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Studium przy-(u)padku - Łukasz Biskupski, Tomasz Majewski
Spór o rynek - Grzegorz Dziamski
Wyobraźnia etnograficzna w badaniach kultury współczesnej. Refleksje po projekcie "Młodzi i media" - Mateusz Halawa
Wielozmysłowa kultura iwentu.Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach ocenić dobra kultury? - Tomasz Szlendak
Kompetencja wizualna. Zarys problematyki i propozycja ujęcia - Łukasz Rogowski
Artysta, przedsiębiorca, naukowiec i ich praca a profesjonalizacja sektorów edukacji i kultury - Konrad Olesiewicz

Zapiski antropologiczne

Czytanie w nie-miejscu: Warszawska Kolej Dojazdowa - Roman Chymkowski

Serial (warsztaty młodych kulturoznawców)

Polak, "Ranczo" i prowincja. Studium mitograficzne serialu - Anna Kapusta
Sąsiedzki nadzór. Przedmieście amerykańskie w "Gotowych na wszystko" a mechanizm panoptyczny - Dagmara Ciećwierska
Crocett i Tubbs - odkrywanie miasta. Chodzenie zastępcze i legendy zamku - Piotr Jezierski

Omówienia i dyskusje

"Konfrontacja z bólem, cierpieniem i grozą przynosi poznanie" - Bartłomiej Krupa
Stare media - nowe antropologie - Roch Sulima
Mesjanizm oświecony - Joanna Krakowska
Opisując nomadę... - Anna Ciechanowska
Ekstra-wagancje myśli - Aleksandra Kunce
Seria wydawnicza "Kultura się liczy!" - Tomasz Kukołowicz

Sprawozdania

Kongres Estetyczny. Ze wspomnień kulturoznawcy - Marcin Napiórkowski
Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego - Tomasz Kukołowicz
"Codzienność kręci - kultura codzienności, codzienność kultury" - Katarzyna Smyczyńska