Kulturowe krajobrazy postpandemii

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 4(120)/2022
Kulturowe krajobrazy postpandemii
Spis treści

Kulturowe krajobrazy postpandemii

Wstęp. Wizje postpandemii. Aktualizacje - Beata Frydryczak, Sylwia Szykowna, Mieszko Ciesielski
Wzniosłość z nami zostanie: postpandemiczna przyroda a kryzys człowieka - Beata Frydryczak, Mateusz Salwa
Miejski krajobraz postpandemiczny - Piotr Jakub Fereński, Joanna Panciuchin
Postpandemiczny ekosystem medialny. Poza dystopię - Mirosław Filiciak
Pandemia i postpandemia: praktyki religijne i duchowe in statu mutationem. Uwagi na marginesie dzienników czasu pandemii - Andrzej Draguła, Katarzyna Szewczyk-Haake
Pandemiczne zagrożenia i postpandemiczne szanse. Pandemia COVID-19 jako czynnik zmian społeczno-kulturowych - Mieszko Ciesielski
W stronę postludzkiego muzeum. Praktyki artystyczne w dobie postpandemii - Sylwia Szykowna

Nowe porządki rzeczywistości?

Kulturowe obrazy epidemii i wizje świata „od nowa” - Mateusz Szubert
Wpływ pandemii COVID-19 na przemiany społeczno-kulturowe w Afryce Subsaharyjskiej - Błażej Popławski
Μή μου ἅπτου. Pandemia hafefobii - Roman Chymkowski
Miasta w kłączach wirusa: od antropopauzy do krajobrazów wielogatunkowej troski - Piotr Juskowiak
Dom i zwierzęta – poszukiwanie bezpiecznej przestrzeni i znaczących relacji z innymi w postpandemicznej kulturze kryzysu - Lucyna Kopciewicz
Trwała prowizorka – kierunki zmian kultury zamieszkiwania w obliczu postpandemii - Agnieszka Jeran, Anita Basińska
Covid-songs i porządek świata. Dyskursy muzyczne o pandemii i postpandemii w kontekście uniwersum symbolicznego - Barbara Jabłońska

Omówienie

W poszukiwaniu mądrości - Marek Błaszczyk