Kultura narcyzmu

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(108)/2020

O ile w przeszłości ja było podporządkowane temu, co zbiorowe i zdyscyplinowane, o tyle obecnie wybujało do granic możliwości, stając się zacieniającym to, co najwartościowsze, chwastem. Paradoksalnie niespecjalnie nam zależy, by tego intruza eliminować. Wręcz przeciwnie, raczej go pielęgnujemy, zachwaszczając nie tylko samych siebie, ale i otoczenie. [...] Ta konstatacja specjalnie nie zaskakuje, jeśli weźmiemy pod uwagę mocno zorientowaną na kultywowanie indywidualizmu kulturę Zachodu, której dominujące rysy to samorozwój, samoakceptacja i samozadowolenie (ze wstępu dr hab. Magdaleny Szpunar, prof. UJ).

Spis treści

Kultura narcyzmu

Kultura narcystycznie zorientowana. Wstęp - Magdalena Szpunar
Zjawisko selfie wśród nastolatków – kontekst narcyzmu w dyskursie psychospołecznym, pedagogicznym i kulturowym - Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała
Narcyzm hipsterski - Marek Jeziński, Łukasz Wojtkowski
Ekspozycyjne i relacyjne wymiary tożsamości – o cyfrowym narcyzmie z szerszej perspektywy - Piotr Jakubowski
Na własnej skórze. Wprowadzenie do ASMR jako transmedialnego zjawiska estetycznego - Sławomir Iwasiów

Obrazy siebie

Niemoc i wszechmoc narcyzmu. Kilka refleksji na temat anaklastyki - Marek Pacukiewicz
Kule wodne. Dzienniki pisarzy w kulturze narcyzmu - Marta Tomczok
„Russian Doll” i śmiertelne selfie: tanatyczny wymiar kultury narcyzmu - Tomasz Łysak
Autokreowanie wizerunku w mediach społecznościowych: o związkach między fear of missing out a narcyzmem - Anna Jupowicz-Ginalska, Małgorzata Kisilowska
Somatyczny narcyzm w służbie biopolityki? Data-selfie jako narzędzie autoprezentacji i samokontroli w projektach bioartystycznych - Ewelina Twardoch-Raś
Himedere i ōjidere. Narcystyczne archetypy postaci w japońskiej popkulturze - Rafał Janczarek
Zawodowy obraz siebie a obraz współczesnego narcyzmu. Rozwój zagadnienia vocational self-concept jako inspiracja dla rozważań nad kulturą narcystyczną i jej krytyką - Daria Jezierska-Geburczyk
„Dżentelmen zalet ducha i ciała”. Męskie anonse towarzyskie i matrymonialne zamieszczane w latach 1930–1932 w czasopiśmie „Fortuna Versal” - Anna Wotlińska

Omówienia

Narcyzm po włosku albo digitambulicy i selfiści - Małgorzata Rygielska
Romantyczne „mnemotoposy” - Iwona Grodź
Dialektyka ciszy i milczenia - Marek Błaszczyk