Kultura ekspercka w czasach niepewności

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(122)/2023
Okładka przedstawiająca pana w meloniku, w tle rysunek odwzorowujący figury przestrzenne
Spis treści

Kultura ekspercka w czasach niepewności

Wstęp. Gloryfikacja czy deprecjacja ekspertów? Kultura ekspercka a wyzwania ponowoczesności - Aldona Guzik
Współcześni „właściciele środków definicji ryzyka” – rola ekspertów w szacowaniu i definiowaniu ryzyka na przykładzie wojny w Ukrainie - Beata Łaciak
Czy wirusolog może być analitykiem wojennym? Autorytety kryzysowe w mediach - Urszula Jarecka
Dyskurs naukowy i ekspercki w czasach pandemii koronawirusa. Diagnozy, prognozy i remedia - Małgorzata Bogunia-Borowska, Anna Sarzyńska-Traczyk
Pluralizacja eksperckich dyskursów medycznych w komunikacji internetowej - Marta Juza
Poza racjonalnością ekspercką. Prawomocność społecznej krytyki obostrzeń pandemicznych - Piotr Pieńkowski
Poszerzenie pola dialogu. Na podstawie badań nad dominującym stanowiskiem ekspertów wobec szczepień ochronnych - Radosław Tyrała

Eksperci i posteksperci

Typy eksperta: koegzystencja „starych” i „nowych” ekspertów we współczesnej sferze publicznej i przestrzeniach medialnych - Agnieszka Ogonowska
Zarządzanie ambiwalencją. Polski dyskurs ekspercki wokół HIV/AIDS na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku - Łukasz Kiełpiński
Kartografie (nie)wiedzy „nowych wieków ciemnych”: kryzys eksperckiej pewności i poszukiwanie alternatyw poprzez sztukę - Ewa Wójtowicz
Posteksperckość? Biograficzne doświadczenia młodych Polek w kontekście dekompozycji tradycyjnego wzorca inteligenta-eksperta - Kamil Łuczaj, Aleksandra Drążczyk
Mieszkańcy i lokalni aktywiści jako eksperci. Wstępna charakterystyka zjawiska - Agnieszka Ziętek
Sędzia piłkarski jako ekspert. Refleksje po mundialu w Katarze w 2022 - Tomasz Sahaj

Omówienia

Wspólnoty symboliczne: paradoks granicy - Elżbieta Hałas
Prześniona transformacja. Szkic o trudnej sztuce widzenia realiów w humanistyce współczesnej, inspirowany „Powidokami codzienności” Rocha Sulimy - Agata Skórzyńska

Wspomnienie

Margaret Archer (1943–2023) - Rafał Wiśniewski