Kultura ekspercka w czasach niepewności

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(122)/2023
Okładka przedstawiająca pana w meloniku, w tle rysunek odwzorowujący figury przestrzenne

Kultura ekspercka w czasach niepewności

Eksperci i posteksperci

Omówienia

Wspomnienie