Antropologia rocka

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(114)/2021
Antropologia rocka

Rock to ważna część kultury. Należy również wspomnieć o istotnym kontekście współczesnej humanistyki – o song studies, będącymi subdyscypliną sound studies, które od jakiegoś czasu próbują się przebić w polskim dyskursie nauki o kulturze. Antropologia rocka to temat, który domaga się badawczego namysłu. Stan badań w Polsce jest jeszcze skromny, natomiast na świecie, szczególnie w krajach anglosaskich, refleksja nad rockiem od wielu lat cieszy się popularnością. W naszym kraju badania te rozpoczęły się w roku 2009 – w Tułowicach koło Opola odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja „Unisono na pomieszane języki, zorganizowana przez Radosława Marcinkiewicza. Do tej pory odbyło się już jedenaście edycji konferencji, która od trzeciego spotkania nosi nazwę „Unisono w wielogłosie”. Ukazało się też sześć tomów zbierających materiały z tych sesji (2010–2014, 2019). To ważne tomy nie tylko z tego powodu, że są pierwszą w Polsce serią naukowych opracowań o kulturze rocka, ale też dlatego, że artykuły tam zamieszczone zbudowały podwaliny polskiego rock music studies. Kilka lat wcześniej, w roku 2003, została opublikowana praca A po co nam rock? Między duszą a ciałem, pod red. Wojciecha Burszty i Marcina Rychlewskiego, która była pierwszą tego rodzaju monografią wieloautorską podejmującą tę problematykę. A zatem badania nad antropologią rocka w Polsce są młode, liczą niespełna osiemnaście lat. Mowa tu o badaniach prowadzonych przez wielu uczonych w naszym kraju, bowiem dziesięć lat przed ukazaniem się pracy A po co nam rock? wyszła drukiem pionierska rozprawa Wojciecha Siwaka Estetyka rocka (1993). Prawdziwy wysyp prac dotyczących kultury rocka nastąpił w ostatniej dekadzie (2009–2019) (ze wstępu dr. hab. Pawła Tańskiego, prof. uczelni).

Spis treści

Antropologia rocka

doi.org/10.26112/kw.2021.114.01

Bibliography

Adamczewski, Tymon, red., All Along Bob Dylan. America and the World. New York–London: Routledge, 2020.
Burszta, Wojciech J., Marcin Rychlewski, red., A po co nam rock. Między duszą a ciałem. Warszawa: Wydawnictwo „Twój Styl”, 2003.
Gajda, Krzysztof. Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2017.
Gałuszka, Patryk, red., Made in Poland. Studies in Popular Music. New York–London: Routledge, 2019.
Jeziński, Marek. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011.
Jeziński, Marek, Waldemar Kuligowski, Michał Pranke, Paweł Tański, red., Muzyczny rok 1969. Kultura rocka 4. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2020.
Kiec, Izolda. W szarej sukience? Autorki i wokalistki w poszukiwaniu tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2013.
Maleszyńska, Joanna. Apologia piosenki. Studia z historii gatunku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.
Marcinkiewicz, Radosław, red., Unisono na pomieszane języki. T. 1. Opole–Sosnowiec: GAD Records, 2010.
Marcinkiewicz, Radosław, red., Unisono w wielogłosie. T. 1–5. Sosnowiec: GAD Records, 2011–2014. Opole: Wydawnictwo UO, 2019.
Osiński, Jakub, Michał Pranke, Paweł Tański, red., Kultura rocka 1. Twórcy, tematy, motywy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.
Osiński, Jakub, Michał Pranke, Paweł Tański, red., Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.
Osiński, Jakub, Michał Pranke, Paweł Tański, red., Kultura rocka 3. Tradycje, poszukiwania, kontynuacje. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.
Siwak, Wojciech. Estetyka rocka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 1993.
Tański, Paweł. Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2021.
Tański, Paweł. Nowe sytuacje polskiego rocka. Teksty – głosy – interpretacje. Poznań: Instytut Kultury Popularnej, 2016.

Protest songi

Omówienia