Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki 2022. REKRUTACJA!

Akademia Łucznica - Łucznica
Pon. 27 czerwca — Śr. 6 lipca 2022 r.

Jeżeli interesujesz się rękodziełem, poszukujesz natchnienia oraz wrażliwych i twórczych osób wokół siebie ten cykl szkoleniowy jest właśnie dla Ciebie!

Zainteresowani mogą wziąć udział w jednym z czterech kursów rękodzieła:
 • makrama (kurs kompetencyjny),
 • sitodruk (kurs kompetencyjny),
 • ceramika (kurs kompetencyjny),
 • biżuteria z miedzi (kurs kompetencyjny)

oraz w wydarzeniach dodatkowych odbywających się podczas Letniej Akademii (kino plenerowe, wieczorki tematyczne, wypiek chleba, wernisaż).

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki zrealizowana jest we współpracy merytorycznej i technicznej z Akademią Łucznica.

Kursy Letniej Akademii skierowane są do:
 • osób, które chciałyby poznać i włączyć rękodzieło jako nową formę pracy do  programu zajęć edukacji artystycznej, które prowadzą;
 • osób, które chcą poznać zasady tworzenia pracowni rękodzieła artystycznego, sposób jej wyposażenia w sprzęt, narzędzia i materiał; metody i bhp pracy;
 • osób, które poszukują inspiracji w rękodziele artystycznym do realizacji nowych projektów kulturalnych.
Dlaczego warto?

Uczestnicy i uczestniczki szkoleń otrzymają dokumenty potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych kursanta w dziedzinie rzemiosła artystycznego:

 • realizowanego w ramach Letniej Akademii organizowanej przez NCK zaświadczające o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych  w dziedzinie rzemiosła artystycznego, zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
 • zaświadczenie o udziale w Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki realizowanej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kadra Kultury (dla wszystkich kursów).
Cele Letniej Akademii:
 • wzmocnienie kompetencji kadr kultury dotyczących rękodzieła artystycznego,
 • przekazanie wiedzy na temat tworzenia pracowni edukacji artystycznych i rękodzieła w społecznościach lokalnych,
 • stworzenie przestrzeni do rozmów, spotkań, dyskusji i warsztatów wokół  tematu znaczenia dziedzictwa rękodzieła artystycznego w społecznościach lokalnych.