Sponsoring Kultury

Kultura się liczy!

Narodowe Centrum Kultury od lat aktywnie popularyzuje wiedzę i doświadczenia w zakresie sponsoringu kultury. Na blogu „Kultura się liczy!” opisywane są różnorodne przykłady współpracy kultury i biznesu, zarówno z otoczenia lokalnego jak i międzynarodowego, które mogą być inspiracją, a czasem i przestrogą dla wszystkich realizujących tę współpracę. Przybliżana jest również wiedza z zakresu polskiego i zagranicznego ustawodawstwa dotyczącego sponsoringu kultury oraz rozważane są możliwości zmian polskiego prawa pod kątem pobudzania tej formy finansowania kultury.

Istotnym osiągnięciem było stworzenie Kodeksu Sponsoringu Kultury – dobrowolnej regulacji dla środowisk kultury i biznesu, która ma ułatwić współpracę i przyczynić się do budowania zrozumienia i zaufania przy realizacji wspólnych projektów. Kodeks podpisany został 5 grudnia 2011 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Ludwika Sobolewskiego oraz dyrektora generalnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Lecha Pilawskiego. „To co charakteryzuje dobrą działalność sponsoringową w sferze kultury to jej długofalowość i powiązanie za strategią rozwoju firmy.” – powiedział Lech Pilawski. Kodeks jest pierwszą tego typu w Polsce wspólną deklaracją kultury i biznesu.