Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach

Date of publication: 21.06.2021
Author: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 5 minutes
print

W ramach projektu „Aktywni Tyszowianie” zrealizowano pięć inicjatyw społeczno-kulturalnych dla mieszkańców gminy Tyszowce.

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach
Dziewczynka stoi i maluje obraz na sztaludze.

Inicjatywa nr 1. Z tradycją w przyszłość

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na realizacji cyklu warsztatów kulinarnych. Pierwszy „Tradycyjne wypieki naszej prababci” odbył się pod kierunkiem KGW Przewale. Uczniowie klas 0-3 i przedszkola piekli tradycyjne ciasteczka adwentowe AMONIACZKI ze starego przepisu. Dopełnieniem warsztatów było spotkanie on-line z regionalistą Robertem Horbaczewskim, który opowiadał o historii dworu w Przewalu, o wspaniałych balach oraz o rodzinie Głogowskich, której historia nierozerwalnie łączy się z wsią i najbliższą okolicą. Na kolejnych warsztatach kulinarnych uczestnicy poznali stare receptury kiszenia kapusty. Prócz walorów smakowych dowiedzieli się o aspektach leczniczych. Podsumowaniem działań były tradycyjne Andrzejki tylko dla grupy przedszkolnej i klas 0. Przygotowano szereg tradycyjnych zabaw, o których wspominali najstarsi mieszkańcy oraz konkursy z nagrodami. Na koniec, dzieci piekły piernikowe chatki i renifery, które miały być ozdobą świątecznych stołów, ale były zbyt pyszne i nie dotrwały do końca imprezy andrzejkowej. Zakończeniem inicjatywy była degustacja chleba z masłem, które uczestnicy wyrabiali na wcześniejszych warsztatach.

Odbiorcy inicjatywy: Najmłodsi mieszkańcy gminy.

 

Inicjatywa nr 2. Pomaluj swój świat

Opis inicjatywy: Warsztaty artystyczne obejmowały przede wszystkim tematykę pejzażu. Dzieci posługiwały się wybraną przez siebie techniką malarską tj. malarstwo olejne, akwarelowe bądź pastele olejne. W zajęciach uczestniczyła grupa ok. 10 dzieci.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci w wieku szkolnym.

 

Inicjatywa nr 3. Młodzi i aktywni – warsztaty rękodzieła artystycznego

Opis inicjatywy: Warsztaty polegały na zapoznaniu się z techniką makramy polegającą na kombinacji dekoracyjnych węzłów i splotów. Podczas zajęć uczestnicy wykonali bransoletki ze sznurka jubilerskiego. Zastosowane sploty to płaski, spiralny i przesuwny. Zajęcia pozwoliły grupie nabyć oraz poszerzyć swoje umiejętności o technikę makramy, aby tworzyć biżuterię oraz inne formy użytkowania sznurka. W ramach tej inicjatywy odbyły się również warsztaty: „Makrama – dekoracja ścienna” oraz „Łapacze snów”.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani, szczególnie dzieci i młodzież.

 

Inicjatywa nr 4. (Nie)zapomniane obrzędy i zwyczaje tyszowieckiej wsi

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy była aktywizacja seniorów i młodzieży od 13 roku życia z Gminy Tyszowce w zakresie kultywowania tradycji i zwyczajów ziemi tyszowieckiej. Pierwsze działanie „Prawy do lewego, lewy do prawego” obejmowało zapoznanie mieszkańców z historią Tyszowiec i butów tyszowiaków. Odbyła się w formie transmisji on-line, podczas której uczestnicy zaprezentowali: materiał słowno-muzyczny przedstawiający historię Tyszowiec i butów, konkurs dotyczący znajomości historii o gminie i butach, pokaz zachowanych w zbiorach prywatnych i muzealnych butów tyszowiaków oraz koncert kapeli ludowej. Ponadto odbyły się warsztaty „Zostań szewcem” promujący zawód szewca.

Uczestnicy samodzielnie uszyli buty z filcu. Kolejnym działaniem były Andrzejki „W dzień Andrzeja pannom z wróżby nadzieja”. Młodzież pod kierunkiem animatora w ramach warsztatów teatralnych przygotowali inscenizację tradycyjnych andrzejek. A w zabawach Andrzejkowych brały udział całe wsie. Trzecim działaniem było „Wesele na wsi”. Młodzież ponownie pod kierunkiem animatora przygotowała teatralną inscenizację przedstawiającą tradycyjne wesele z XIX/XX wieku.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani z gminy, szczególnie młodzież i seniorzy.

 

Inicjatywa nr 5. Tyszowce wczoraj i dziś – wycieczka międzypokoleniowa w przeszłość i teraźniejszość

Opis inicjatywy: Inicjatywa obejmowała warsztaty kulinarne, na których przygotowano: tradycyjne pierogi ruskie, gołąbki, gulasz firmowy, surówkę z kiszonej kapusty, maczak i wiele innych. Przeprowadzono dwa warsztaty historyczno-dziennikarskie o tematyce: „A znasz li Tyszowce? – Sławni ludzie którzy byli w Tyszowcach na przestrzeni dziejów” oraz „Tyszowce – miejsca, których już nie ma”.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani w gminie.