Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Date of publication: 11.04.2014
Średni czas czytania 8 minutes
print

Poddębicki Dom Kultury i Sportu w 2013 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano 6 inicjatyw. Projekty obejmowały m.in. zajęcia multimedialne, taneczne, poetyckie, filmowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: pdkispoddebice.pl.

Inicjatywa nr 1. Zebranie fotografii archiwalnych i przygotowanie wystawy fotograficznej „Bałdrzychowianie wczoraj”

Inicjator: Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa

Zadanie realizowane przez mieszkańców Bałdrzychowa pozwoliło na zabezpieczenie od zniszczenia (digitalizację) archiwalnych fotografii będących świadectwem historii wsi Bałdrzychów i jej mieszkańców. W ramach zadania zorganizowano wystawę zdjęć zaczerpniętych z prywatnych zbiorów mieszkańców. Następnie wydano i upowszechniono katalog wystawy. Dzięki realizacji zadania wzrosła wiedza mieszkańców na temat przeszłości regionu. W pozyskiwanie fotografii do celów projektowych zaangażowano grupę młodzieży. Wydarzenie przyczyniło się do zainteresowania osób młodych życiem, obyczajami, działalnością społeczną i kulturalną przodków. Współdziałanie grup reprezentujących różne pokolenia wzmocniło integrację mieszkańców. Organizatorzy wystawy przypominali o działalności społecznej Bałdrzychowa (organizacje kościelne, WICI, orkiestra dęta), chcąc tym samym na nowo rozbudzić w lokalnej społeczności zainteresowanie życiem i obyczajami. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z wystawy.

 

Inicjatywa nr 2. Pamięć o powstaniu styczniowym

Inicjator: Poddębickie Towarzystwo Regionalne

Inicjatywa miała na celu wzmocnienie tożsamości mieszkańców oraz wzmocnienie postaw patriotycznych służących kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W ramach realizacji zadania, dzięki zorganizowanej wystawie fotograficznej, mieszkańcy poznali miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie gminy Poddębice. W uroczystym spotkaniu mieszkańców uczestniczył Starosta Poddębicki Ryszard Rytter oraz Członek Zarządu Powiatu Leszek Chmielecki. Sala Starostwa wypełniła się po brzegi, a zgromadzeni wysłuchali koncertu pieśni w wykonaniu solistki Teatru Wielkiego w Łodzi Agnieszki Makówki. Następnie regionalista Jan Pietrzak opowiedział o losach Powstania Styczniowego na ziemi poddębickiej. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna Ryszarda Sierocińskiego, poświęcona miejscom pamięci w Powiecie Poddębickim w hołdzie poległym w powstaniu.


Inicjatywa nr 3. Warsztaty tańca nowoczesnego

Inicjator: Młodzieżowa Rada Miasta

Inicjatywa przyczyniła się do budowania postaw artystycznych, pogłębienia zainteresowań tańcem oraz nabyciem umiejętności tanecznych wśród młodzieży. Podczas 6 warsztatów tanecznych oraz 2 pokazów nabytych umiejętności młodzi ludzie nabywali i doskonalili swoje umiejętności taneczne w technikach new age i hip-hop. Dzięki możliwości realizacji zainteresowań i pasji wśród 30 osobowej grupy młodzieży wzrosła samoocena oraz poczucie przynależności do środowiska lokalneg. Warsztaty prowadzili profesjonalni instruktorzy współpracujący ze Studiem Tańca Lilla House w Łodzi.

Inicjatywa nr 4. Maria Konopnicka źródłem inspiracji poetyckich

Inicjator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Poddębicach

Realizacja tego zadania pozytywnie wpłynęła na kształtowanie wśród mieszkańców postaw utożsamiających się z dziedzictwem kulturowym regionu.  Dała również możliwość prezentacji swojego dorobku twórczego 22 osobowej grupie młodzieży poddębickiej biorącej udział w konkursie poetyckim oraz jej szerszego upowszechnienia poprzez wydanie zbioru nagrodzonych wierszy (nakład 50 egz.). Dzięki realizacji zadania 50 osobowa grupa młodzieży biorąca udział w warsztatach poetyckich udoskonaliła swój warsztat poetycki. Warsztaty poprowadzne przez Ewę Chotomska przyczyniły się do wzrostu zainteresowania poezją. W ramach projektu zorganizowano także wystawę książek Marii Konopnickiej ze zbiorów biblioteki i muzeum w Bronowie. Odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród dla laureatów XIV edycji konkursu poetyckiego, następnie zgromadzeni goście uczestniczyli w spotkaniu literacko-muzycznym w wykonaniu Marii Duszki - mieszkanki Sieradza, poetki, dziennikarki, biblitekarki i animatorki kultury oraz Zbigniewa Paprockiego - sieradzkiego barda.

Inicjatywa nr 5. Cudze chwalicie swego nie znacie

Inicjator: grupa nieformalna z Nowego Pudłowa

Projekt zakładał zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie polskiej kinematografii. W trakcie realizacji zadania uczestnicy nabyli również wiedzę na temat polskich konkursów filmowych, oraz zapoznali się ze zmianami, jakie nastąpiły w produkcji filmowej na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Mieszkańcy nabyli umiejętność realizacji samodzielnie postawionych celów. Wydarzenie przyczyniło się do nawiązania nowych relacji wśród mieszkańców Pudłowa. Klub 4H Magiczne Pudło zorganizował cotygodniowe, bezpłatne popołudnia filmowe dla dzieci, składające się z pokazów bajek animowanych oraz zajęć rozwijających tematykę prezentowanych filmów. Podczas spotkań najmłodsi spotkali się z przygodami m.in Koziołka Matołka, Baltazara Gąbki, Bolka i Lolka. Po seansach dzieci wzięły udział w zajciach plastycznych rozwijających kreatywność i wyobraźnię. Jak podkreślała Karolina Woźniak - jedna z organizatorek przedsięwzięcia - celem projektu była integracja dzieci oraz pokazanie im, jak ciekawie spędzać wolny czas bez komputera. Oprócz projekcji filmów dla dzieci, również dorośli mieszkańcy Nowego Pudłowa mieli możliwość zapoznania się z polską kinematografią. Więcej informacji na temat organizowanych wydarzeń można przeczytać m.in. na stronie lokalnej gazety.

Inicjatywa nr 6. Kino w remizie

Inicjator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chropy "Stokrotki"

Kino w remizie to objazdowa forma kina cyfrowego. W czterach remizach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Poddębice można było obejrzeć wybrane polskie filmy. Inicjatywa zakładała zwiększenie świadomości mieszkańców na temat najnowszego kina polskiego i zwiększenia zainteresowania mieszkańców rodzimą kinematografią. Działanie miało na celu przedefiniowanie stereotypowego postrzegania osób głuchych jako wykluczonych, ukazując ich jako przedstawicieli mniejszości językowej.