Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Date of publication: 14.02.2023
Author: PW
Średni czas czytania 4 minutes
print

W ramach projektu „Decydujemy i działamy razem!” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Drawska Pomorskiego i okolic.

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim
Fot. zdjęcia z realizacji projektu grupa 7 tancerek flamenco pozuje do zdjęcia z wachlarzami

Inicjatywa nr 1: Wspomnienia łączą pokolenia – jak to było w PRL-u

Inicjator: Agnieszka Krymowska-Janusz

Opis inicjatywy: Planowane działania mające na celu aktywizację kulturalną i integrację mieszkańców odbyły się w świetlicy wiejskiej. Łącznie odbuło się 9 spotkań dyskusyjnych, integracyjnych, warsztatów plastyczno-rękodzielniczych, warsztatów kulinarnych, spotkań zmuzyką oraz pokazów.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy wsi Jankowo

 

Inicjatywa nr 2: Kultura z klasą

Inicjator: Katarzyna Kuźniewicz 

Opis inicjatywy: Dzięki realizacji tej inicjatywy, udało się zakrzewić kulturę wśród młodzieży. Inicjatywa polegała na przeprowadzeniu warsztatów teatralno-aktorskich, zorganizowaniu dwóch wyjazdów do teatru, przygotowaniu musicalu o tematyce bożonarodzeniowej oraz nagraniu wideoklipu.

Odbiorcy inicjatywy: młodzież

 

Inicjatywa nr 3: Przystanek Kultura!

Inicjator: Anna Ignacak

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było rozwijanie wśród młodzieży postaw aktywnych, kreatywnych oraz inspiracji do przedsiębiorczości. W ramach działań przeprowadzono konkurs fotograficzny, warsztaty teatralno-taneczne, warsztaty spray paint art., spacer historyczno-edukacyjny z elementami gry miejskiej

Odbiorcy inicjatywy: młodzież

 

Inicjatywa nr 4: Willa inspiracji

Inicjator: Bartosz Bolewicz

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było uświadomienie mieszkańcom walorów regionu, jego zabytków, kultury i historii oraz zainspirowanie różnych grup wiekowych do działania w szerokim spektrum kultury. W ramach zadania zorganizowano cykl spotkań tematycznych „W cieniu Willi Metzler autorstwa Waltera Gropiusa” ze znanymi mieszkańcami Drawska Pomorskiego, którzy działają w szeroko pojętej sferze kultury i historii regionu: spotkania z regionalistami, malarzami, poetami połączone z warsztatami oraz prezentacjami

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy gminy Drawsko Pomorskie

 

Inicjatywa nr 5: Pasja daje nam siłę

Inicjator: Agnieszka Czutko-Usowicz 

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy jest wymiana zainteresowań pomiędzy młodzieżą z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi, seniorami oraz „ludźmi z pasją”.
W ramach inicjatyw zrealizowano pięć spotkań warsztatowych związanych z pasjami i zamiłowaniami zaproszonych gości i młodzieży: integracyjne, hafciarskie, jeździeckie, historyczne, plastyczne.

Odbiorcy inicjatywy: młodzież niepełnosprawna

 

Inicjatywa nr 6: Człowiek zdrowy jest cool(turowy)

Inicjator: Iwona Kucharska

Opis inicjatywy: Celem zadania była edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży, przeprowadzono szereg działań kulturalnych (warsztaty kulinarne, spotkania z autorką książek prozdrowotnych, konkurs, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci).

Odbiorcy inicjatywy: dzieci i młodzież

 

Inicjatywa nr 7: Lokalna integracja ludności, kontynuowanie tradycji naszych pradziadków

Inicjator: Barbara Nagórska

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy była integracja sąsiadów i kontynuacja tradycji wiejskich z dziada pradziada. Wspólne działania gromadzące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów są także sposobem na zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń, rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań. W ramach inicjatywy odbyły się spotkania plenerowe przy okazji tradycyjnych prac wiejskich, jak np. żniwa czy wykopki, warsztaty muzyczne z instruktorem, podczas których mieszkańcy mogli poznać tradycyjne ludowe przyśpiewki, warsztaty kulinarne z
tradycyjnych potraw, spotkania z kołem gospodyń wiejskich przy pracach i robótkach ręcznych

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie