Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie

Date of publication: 30.03.2023
Author: PW
Średni czas czytania 4 minutes
print

W ramach projektu „Tkalnia inicjatyw - od pomysłu do sukcesu,” zrealizowano sześć inicjatyw lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Hanna.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

Inicjatywa nr 1: HANNA PROSI DO TAŃCA - Potańcówki z tradycją

Inicjator: ANETA CHACIÓWKA

Opis inicjatywy: w ramach inicjatywy zorganizowano 2 potańcówki z regionalnymi kapelami grającymi muzykę na żywo, z wodzirejem i animatorem (pierwsza z przyśpiewkami tradycyjnymi, druga z tańcami tradycyjnymi) - pierwsza 7 sierpnia 2022r. i druga 4 września 2022r.

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana mieszkańców do w różnym wieku

 

Inicjatywa nr 2: LETNIE KINO NA LEŻAKACH - seans filmowy w plenerze 

Inicjator: KAROLINA DEMIANIUK

Opis inicjatywy: Wieczór filmowy w pięknych okolicznościach przyrody, z dwoma tytułami: pierwszy familijny, drugi dla pełnoletnich widzów – 18 sierpnia
2022r.

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana mieszkańców do w różnym wieku.

 

Inicjatywa nr 3: SZLAKIEM DOŁHOBRODZKICH KRZYŻY i KAPLICZEK - rajd rowerowy dla ducha i ciała

Inicjator: DANUTA SZANIAWSKA

Opis inicjatywy: Wyznaczenie, udokumentowanie i pokonanie trasy z zabytkowymi krzyżami i kapliczkami wsi Dołhobrody wspólnie z przewodnikiem, utworzenie ogólnodostępnego folderu prezentującego SZLAK DOŁHOBRODZKICH KRZYŻY I KAPLICZEK, konkurs na ETNOROWERZYSTĘ - 11 września 2022r.

Odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami Inicjatywy byli mieszkańcy we wszystkich grupach wiekowych ( grupa 75 osób)

 

Inicjatywa nr 4: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – spotkania z tradycjami kuchni nadbużańskiej

Inicjator: ANNA KARWATIUK

Opis inicjatywy: Warsztaty prezentujące tradycyjne dania wraz z historią ich powstania i zwyczajami związanymi z ich miejscem w lokalnej zwyczajowości, konkurs na najciekawiej zaprezentowany przepis i związane z nim tradycje, stworzenie KUCHNI NADBUŻAŃSKIEJ HANNY – broszury dokumentującej przepisy i produkty tradycyjne, a także kucharki kultywujące kuchnię nadbużańską oraz związane z nimi zwyczaje. Promocja wydawnictwa z muzyką na żywo i poczęstunkiem.

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana była do gospodyń z terenu Gminy Hanna w różnych grupach wiekowych (grupa 50 osób)

 

Inicjatywa nr 5: Z HANNEŃSKIEJ CHATKI, CZYLI O PLECIONKARSTWIE I TKACTWIE - pokazy i warsztaty tradycyjnego rękodzieła

Inicjator: MARIA HULEWSKA – KOŁTUN

Opis inicjatywy: w ramach inicjatywy odbył się: pokaz tkacki, warsztaty plecionkarstwa, wystawa zdjęć i prac powstałych podczas realizacji inicjatywy z zapewnionym transportem dla uczestników, pozwalająca seniorom wykluczonym komunikacyjnie na swobodny do nich dostęp – wrzesień 2022r. i październik 2022r.

Odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami inicjatywy byli seniorzy Gminy Hanna( grupa 20 osób)

 

Inicjatywa nr 6: ARTYSTYCZNE GODZINKI DLA RODZINKI – warsztaty

Inicjator: Barbara Szmid

Opis inicjatywy: Cykl 6 warsztatów artystycznych dla rodziców z dziećmi w wieku szkolnym, bądź dziadków z wnukami: filcowanie, makrama, szydełkowanie, dawne zabawki, modelarstwo, garncarstwo, wystawa prac powstałych w czasie warsztatów – soboty od 24 września 2022r. do 5 listopada 2022r.

Odbiorcy inicjatywy: Rodzice z dziećmi w wieku szkolnym (grupa 30 osób)