Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni

Date of publication: 25.04.2017
Średni czas czytania 3 minutes
print

Realizacja projektu "Dydyńskie MPK – Międzypokoleniowy Przekaz Kultury" miała na celu zintegrowanie różnych grup społecznych oraz umożliwienie lokalnej społeczności aktywny udział w sześciu wyłonionych inicjatywach. Dzięki różnego rodzaju warsztatom mieszkańcy poznali nieznaną dotąd historię gminy Dydnia. 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni
droga do dydni

Inicjatywa nr 1. Gmina Dydnia w obiektywie
Inicjator: Tomasz Żaczek

Celem realizacji inicjatywy było stworzenie aplikacji internetowej, która będzie działać w formie wirtualnego spaceru po Gminie Dydnia. Region posiada cenny zasób dóbr kulturowych i przyrodniczych. Dzięki temu poprawił się wizerunek gminy. Wzrosła atrakcyjność turystyczna oraz zainteresowanie gminą.

Inicjatywa nr 2. Muzykalna Dydnia
Inicjator: Agnieszka Pelczar

W ramach projektu odbyły się warsztaty wokalne i instrumentalne. Udało się połączyć siły scholii oraz osób z orkiestry dętej Gminy Dydnia. Projekt odbył się w trzech etapach: warsztaty, przygotowanie repertuaru oraz nagranie. Na zakończenie zajęć odbył się koncert, podczas którego publiczność mogła muzykować wraz z artystami.

Inicjatywa nr 3. Polskie Kresy Wschodnie do 1945 roku – spotkania wielopokoleniowe
Inicjator: Bogusława Krzywonos

Projekt mila na celu przekazanie historii, kultury i nauki polskich kresów wschodnich. Polegał on na przedstawieniu młodemu pokoleniu jak w czasach przed 1945 rokiem żyli ludzie na terenach gminy Dydnia. Odbyła się również wystawa zdjęć i pamiątek starszych mieszkańców gminy. 

Inicjatywa nr 4. Międzypokoleniowe Spotkanie z Kulturą
Inicjator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie

Celem projektu było podtrzymanie tradycji i dziedzictwa wielokulturowego. Został przygotowany śpiewnik pieśni regionalnych i biesiadnych. Kolejnym etapem inicjatywy była wycieczka do Kazimierza Dolnego, który jest jednym z najbardziej urokliwych i najcenniejszych miejsc w Polsce. Zakończeniem projektu był plener malarski, podczas którego uczestnicy mogli przelać na płótno wrażenia z wycieczki.

Inicjatywa nr 5. Ocalić od zapomnienia tradycje pożarnicze wśród mieszkańców wsi Krzywe
Inicjator: OSP Krzywe

Celem projektu było przybliżenie historii Ochotniczej straży Pożarnej w miejscowości Krzywe w latach 1946-2016. Odbył się konkurs z wiedzy o OSP w Krzywem dla wszystkim mieszkańców gminy. Podsumowaniem inicjatywy było wydanie monografii o dziejach Straży Pożarnej.

Inicjatywa nr 6. Dogonić „Przepióreczkę”, czyli muzyczne Niebocko
Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku

Warsztaty przygotowane przez Kapelę Przepióreczka miały na celu ukazanie trzydziestoletniej tradycji zespołu. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poznać polskie przyśpiewki, tradycje ludowe oraz regionalne potrawy.