Dom Muz w Toruniu

Date of publication: 06.05.2014
Średni czas czytania 13 minutes
print

Dom Muz w Toruniu w 2013 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano 6 inicjatyw. Projekty obejmowały m.in. zajęcia integracyjne i artystyczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem: dommuz.pl.

Inicjatywa nr 1.  Dni Sąsiada

Inicjator: Anna Goślicka i Agnieszka Szczepańska

Przedmiotem działań była celebracja trzech Dni Sąsiada poprzedzonych przygotowaniami warsztatowymi i organizacyjnymi, w które zaangażowani byli mieszkańcy lewobrzeżnego Torunia. Warsztaty i Święta Sąsiedzkie były zorganizowane w trzech dzielnicach: Podgórz, Rudak oraz Stawki. Cykl warsztatów odbył się w placówkach Domu Muz:

 • Na Rudaku – warsztaty sztuki użytkowej
 • Na Podgórzu – warsztaty fotografii otworkowej
 • W barakowozie z pracownia komputerową przy ul. Łódzkiej – warsztaty animacji poklatkowej.

Dzięki działaniom warsztatowym mieszkańcy mieli okazję eksplorować lewobrzeżny Toruń oraz utożsamić się z okolicą, w której żyją. Dni Sąsiada miały służyć zacieśnieniu więzi sąsiedzkich, budowaniu pozytywnych relacji i poczucia przynależności do miejsca, w którym się żyje. W ramach festynów sąsiedzkich odbyły się takie działania jak: spotkanie z rzecznikiem ds. konsumentów, kawiarenka sąsiedzka, w której można było skosztować ciast upieczonych i przyniesionych przez sąsiadów, kartkowy punkt pozdrowieniowy, warsztaty arteterapii, warsztaty teatralne, warsztaty pisania piórkiem i stalówką, kącik zielarski, kącik gier planszowych, spotkanie z Józefem Kanią – rzemieślnikiem i artystą-malarzem, wernisaż Tadeusza Gapińskiego – artysty-malarza, warsztaty tureckie prowadzone przez wolontariuszkę z Turcji, chlebowy kącik (poczęstunek chlebem na zakwasie oraz samym zakwasem, warsztaty pieczenia chleba),  spotkanie z Marcelem Woźniakiem – autorem filmu „Snufit”, który był kręcony w okolicy, projekcja krótkiego materiału prezentującego rozmowę z autorkami projektu dotycząca aktywności sąsiedzkiej w dzielnicy.

Inicjatywa nr 2. Moc atrakcji z niejednej abstrakcji

Inicjator: Magdalena Gustowska

Celem warsztatów była aktywizacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych, zapoznanie uczestników z twórczością Jacksona Pollocka i zachęcenie ich do otwarcia się na sztukę abstrakcyjną. Dzieci i młodzież nauczyły się dzięki warsztatom, że abstrakcja może być tak samo wartościowa jak na przykład hiperrealistyczny rysunek. Młodsze dzieci dowiedziały się jak wygląda warsztat artysty. Miały okazję nauczyć się, jak odpowiednio przygotować swoje miejsce pracy, mieszać barwy i współpracować z innymi. W ramach projektu przeprowadzono pięć spotkań zrealizowanych przy udziale wolontariuszy z lewobrzeża, na których uczestnicy stworzyli pięć niezależnych obrazów abstrakcyjnych oraz pięć animacji poklatkowych stworzonych na podstawie poszczególnych dzieł. Każde spotkanie przeznaczone było dla innej grupy wiekowej. Ukoronowaniem projektu było organizowanie wystawy podsumowującej projekt, podczas której pokazano pace małych twórców i zdjęcia z warsztatów. Zaprezentowano także animacje. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia zrealizowanego materiału.

 

Inicjatywa nr 3. Podróże małe i duże

Inicjator: Agnieszka Siejka i Aneta Niewęgłowska

W ramach projektu odbyły się cykliczne spotkania podróżnicze przeprowadzone z podróżnikami i ekspertami. Każde wydarzenie było podzielone na dwie części:

 1. Spotkanie z zaproszonym gościem połączone z prelekcją na temat danego regionu, pokazem slajdów, dyskusją, omówieniem szczegółowych zagadnień związanych z podróżowaniem
 2. Rodzinne warsztaty dla najmłodszych uczestników spotkań. Zajęcia poświęcone podróżowaniu z dzieckiem, dotyczące pakowania, bezpieczeństwa itp. oraz warsztaty etnokulturowe, na których najmłodsi zapoznali się z kulturą wybranych regionów świata i mieli okazję nauczyć się wykonywania chińskich lampionów czy tworzenia etnicznej biżuterii

 Inicjatywa nr 4. Lewobrzeżne warsztaty dziennikarskie

Inicjator: Wojciech Klabun

Cykl warsztatów prowadzonych przez profesjonalnych dziennikarzy, których efektem było stworzenie podgórskiego miesięcznika kulturalno-historycznego. Głównymi celami projektu były m.in. wspieranie tworzenia własnej unikalnej tożsamości kulturowej mieszkańców lewobrzeża, wynikającej z dziedzictwa miejsc, które zamieszkują, zwiększenie ilości inicjatyw kulturalnych, historycznych i społecznych, integracja mieszkańców. Podczas pierwszego spotkania koordynator przedstawił podstawowe informacje o projekcie, w tym jego harmonogram. Dziennikarze gazety Nowości przybliżyli zebranym tajniki swojej pracy zarówno w zakresie zbierania materiału i pisania artykułów, jak również fotografii reportażowej, przekazali także wiele cennych uwag technicznych, przydatnych w czasie prac. Wspólnie wybrano nazwę gazety: Z innej strony. Kolportaż odbywał się poprzez instytucje kulturalne (m.in. Dom Muz), społeczne (m.in. Rady Okręgów), a także placówki handlowe. Część nakładu uczestnicy warsztatów kolportowali w swoim najbliższym sąsiedztwie, pozostała część trafiła bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców. Kształt gazety wyłonił się po długich i burzliwych dyskusjach. Ich efektem było stworzenie następujących działów:

 1. Podgórz / Stawki / Rudak / Czerniewice (sprawy bieżące dla poszczególnych osiedli)
 2. Nasze sprawy (sprawy wspólne dla całego lewobrzeża)
 3. Historia
 4. Człowiek z lewobrzeża (wywiad z osobą ważną dla tej części Torunia)
 5. Dawniej i dziś (stara fotografia osadzona w dzisiejszych realiach)
 6. Sonda
 7. Sport
 8. Kalendarium

W ramach realizacji zadania została stworzona strona internetowa, na której jest dostępna internetowa wersja gazety. Zachęcamy do przeglądania poszczególnych numerów.

Inicjatywa nr 5. Prosto z Podgórza

Inicjator: Piotr Florianowicz

W warsztatach wzięły udział osoby zamieszkujące osiedle Podgórz w Toruniu. Odbiorcami powstałych prac i pocztówek, które zostały zaprezentowane na wystawie były dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Podgórza. Projekt podejmował dialog ze sztuką współczesną. Zadaniem uczestników warsztatów było wykonanie w różnych technikach plastycznych projektów kartek pocztowych zainspirowanych osiedlem Podgórz. Projekty kartek dotyczyły trzech zagadnień związanych z Podgórzem:

 1. Architektura Podgórza – street artowy szablon graficzny inspirowany twórczością Banksy’ego
 2. Historia Podgórza i jego mieszkańców – komiks inspirowany twórczością Roya Lichtensteina
 3. Marzenia Podgórza i jego mieszkańców – kolaż i fotomontaż inspirowany twórczością Iwony Chmielewskiej

W efekcie końcowym wybrane projekty zostały zeskanowane, a następnie wydrukowane w formie profesjonalnych kartek pocztowych. Celem warsztatów było z jednej strony rozwijanie wyobraźni, z drugiej zaś strony zapoznanie uczestników ze sztuką współczesną oraz nauka interesujących technik plastycznych.

Inicjatywa nr 6. Dziejów podgórza ciąg dalszy

Inicjator: Magdalena Maria Gessek

Projekt zrealizowany wspólnie z podgórską filią DOMU MUZ. Miał on na celu zebranie starych fotografii, które posłużyłyby do opisu historii Podgórza. Celem projektu było pokazanie podgórzanom i torunianom z prawobrzeża ich korzeni oraz historii, a także kształtowanie ich poczucia przynależności do lokalnej społeczności.

Dzięki głośnej akcji informacyjnej wiele starszych osób zgłosiło się do współpracy. Udostępnili własne zbiory starych fotografii, materiałów archiwalnych i pamiątek. W ramach projektu przeprowadzono liczne rozmowy z potomkami znaczących dla Podgórza osób oraz właścicielami istniejących domów i kamienic. Zebrane materiały zostały opracowane i zapisane w formie cyfrowej.

Na spotkania podsumowujące projekt zostały przygotowane prezentacje multimedialne zawierające materiał ikonograficzny zgromadzony podczas pierwszej części projektu. Przygotowano również materiał na bloga - zachęcamy do regularnego odwiedzania strony.