dziś ostatni dzień składania wniosków z możliwością uzyskania informacji o błędzie formalnym

Date of publication: 15.12.2014
Średni czas czytania 0 minutes
print

Wnioski, które zostaną złożone do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne do 15 grudnia, zostaną sprawdzone pod względem formalnym przed końcem naboru, a wnioskodawcy zostaną poinformowani przez NCK o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych. Wnioskodawcy niedysponujący podpisem elektronicznym muszą dostarczyć do NCK Potwierdzenie złożenia wniosku. Decyduje data stempla pocztowego.