Rozstrzygnięcie naboru do programu Dom Kultury+ Edycja 2024

Date of publication: 29.02.2024
Średni czas czytania 2 minutes
print

Z przyjemnością informujemy, że nabór do tegorocznej edycji programu Dom Kultury+ został rozstrzygnięty. 

W ramach naboru można było ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z dwóch zadań: Zadanie I – Inicjatywy lokalne lub Zadanie II – Partnerstwo lokalne.

W wyniku procedury konkursowej z grona samorządowych instytucji kultury zostało wyłonionych 60 beneficjentów, których projekty uzyskały najwyższe oceny. W 2024 roku łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wynosi 2,5 mln zł.

W tegorocznym naborze złożono 101 wniosków. W związku z wysokim poziomem przedłożonych projektów, w celu realizacji założeń programu, przewidujących (adekwatnie do budżetu programu) przekazanie dotacji grupie 60 beneficjentów, podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Zgodnie z par. 10 ust. 13 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum: dla Zadania I: Inicjatywy lokalne – 76,20 punktów oraz dla  Zadania II: Partnerstwo lokalne - 82 punktów.

Poniżej publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Dom Kultury+ Edycja 2024), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie), oraz listę aplikacji, które zawierały błędy formalne.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i gratulujemy beneficjentom – domom, centrom i ośrodkom kultury w całej Polsce.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koszty obsługi sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.