budzik kulturalny

Date of publication: 13.10.2014
Author: Budzik kulturalny
Średni czas czytania 2 minutes
print

W październiku i listopadzie odbędą się seminaria w ramach projektu „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski”. Seminaria przeznaczone są dla osób związanych z szeroko pojętą sferą kultury.

Zapraszamy przedstawicieli wydziałów ds. kultury funkcjonujących w obrębie JTS na terenie województwa wielkopolskiego, nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów związanych z kulturą, przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w sferze kultury do udziału w bezpłatnych seminariach w ramach projektu „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski”.
Seminaria organizowane są przez Ecorys Polska Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Celem prowadzonych seminariów jest przekazanie praktycznych informacji dotyczących zarządzania kulturą. Seminaria odbędą się w pięciu miastach Wielkopolski: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Pełen cykl prowadzonych zajęć obejmie w każdym z miast 6 modułów tematycznych, każdy po 8 godzin lekcyjnych. Seminaria odbywać się będą w terminie 27.10.14 – 21.11.14.


Tematyka seminariów:
A. Finansowanie projektów kulturalnych.
B. Strategie rozwoju i polityka kulturalna gmin i regionów.
C. Badanie potrzeb kulturalnych i edukacja kulturalna w XXI wieku: nowe czasy, nowe wyzwania.
D. Psychologiczne aspekty zarządzania w kulturze: rola lidera i zespołu.
E. Marketing i sponsoring w działalności kulturalnej.
F. Aspekty ochrony własności intelektualnej w kulturze.
Więcej informacji, harmonogram seminariów oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie projektu: www.budzikulturalny.ecorys.pl


Seminaria są współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 – Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schematu II – Projekty promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.