W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce

Date of publication: 26.11.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

W 2017 r. Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło badanie sondażowe na temat postrzegania przestrzeni publicznej i architektury przez Polaków. Celem badania było między innymi rozpoznanie czy Polacy są zadowoleni z wyglądu swojego otoczenia.

Na zdjęciu znajduje się okładka książki na białym tle, z zielonym tytułem i rombem - ozdobą.
NCK

Badanie sondażowe przeprowadzono w dniach 16.11.2017 – 20.11.2017 w ramach cyklicznego badania typu Omnibus, realizowanego techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na reprezentatywnej próbie ludności Polski powyżej piętnastego roku życia liczącej 1003 osoby. Badanie przeprowadzono w ponad stu miejscowościach kraju wylosowanych z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców.

Z badania wynika, że jedynie 6% polskiego społeczeństwa deklaruje znajomość nazwiska choć jednego znanego architekta. Prawie połowa nie zwraca większej uwagi na to, jak wygląda ich otoczenie, ale większość Polaków uważa swoje miejscowości za ładne. Funkcjonalność oraz stan obiektów architektonicznych są najczęściej wskazywanymi kryteriami ich oceny. Większość z nas dostrzega wartość architektury historycznej, ale wolimy mieszkać w nowym budownictwie.

Szczegółowy opis wyników badania sondażowego znajduje się w raporcie „W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce”.