Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku

Date of publication: 28.06.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

W raporcie znajdziemy m.in. informacje ile osób przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu ostatniego roku, jaka jest liczba tzw. czytelników intensywnych, czyli osób, które deklarują, że czytają 7 i więcej książek rocznie.

 

Cykliczne badanie czytelnictwa realizowane przez Bibliotekę Narodową od 1992 roku zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat oraz na próbie celowej 323 nauczycieli polonistów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych.