Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku

Data publikacji: 28.06.2018
1 minuta

Tytuł: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku

Autor: Biblioteka Narodowa

Rok: 2018

W raporcie znajdziemy m.in. informacje ile osób przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu ostatniego roku, jaka jest liczba tzw. czytelników intensywnych, czyli osób, które deklarują, że czytają 7 i więcej książek rocznie.

Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat oraz na próbie celowej 323 nauczycieli polonistów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych.