Date of publication:
Średni czas czytania 4 minutes
print

Lista projektów badawczych zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2011:

 
Lp
Realizator projektu
Tytuł
1.
Małopolski Instytut Kultury
Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu
2.
Fundacja Projekt: Polska
OBIEGI KULTURY. Społeczna cyrkulacja treści
3.
FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Tworzenie kultury - badanie uczestnictwa w kulturze
4.
Biblioteka Elbląska im. C. Norwida w Elblągu
5.
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka Identyfikacja kierunków i skali ekonomiczno-społecznego oddziaływania instytucji kultury na region na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
6.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich
7.
Fundacja „GAUDEAMUS” DIAGNOZA SYSTEMU KULTURY BYDGOSZCZY
8.
Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ Infrastruktura kultury: polityka spójności a atrakcyjność miast
9.
Fundacja Edukacja Bez Granic Rynek audiowizualny w Polsce – diagnoza i perspektywy rozwoju
10.  Fundacja Obserwatorium  Stadion – Miasto – Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej – projekt badawczy
11. Fundacja Pro Cultura Partnerstwa Kreatywne w Polsce

 

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2010:

 
Lp
Realizator projektu
Tytuł
1.
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
2.
Fundacja Kultury
3.
Fundacja "Wiedza Lokalna"
4.
Fundacja Obserwatorium
5.
"Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ: Kultura-Edukacja-Języki
6.
Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
7.
Spotkania Stowarzyszenie Dla Edukacji i Kultury
8.
Małopolski Instytut Kultury
9.
Fundacja Kultury Polskiej
10.
Samorządowa instytucja kultury SZCZECIN2016