Our culture - our future. Report on Australian Indigenous Cultural and Intellectual Property Rights

Date of publication: 01.01.1998
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Our culture - our future. Report on Australian Indigenous Cultural and Intellectual Property Rights

Autor: Terri Janke

Rok wydania raportu: 1998

Finansowanie: Michael Frankel & Company, Solicitors, Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS), Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (ATSIC)

Our culture - our future. Report on Australian Indigenous Cultural and Intellectual Property Rights
Fot. Alfredo, flickr, CC BY-NC-ND 2.0 galeria

Opis: Raport stanowi część procesu wdrażania reform w zakresie wzmacniania praw kulturalnych oraz własności intelektualnej rdzennej ludności Australii i zawiera obszerne wnioski oraz rekomendacje w tej dziedzinie. Celem dokumentu jest diagnoza i regulacja praw rdzennych wspólnot Australii do korzystania z dziedzictwa kulturowego kontynentu, ukazanie wkładu kultur mniejszościowych w rozwój przemysłów kreatywnych oraz scharakteryzowanie podstawowych problemów, jakie napotykają twórcy wywodzący się z ludności tubylczej. W dokumencie przedstawiono stan australijskiego prawodawstwa w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także strategię zmian prawnych w kierunku skuteczniejszej ochrony owych praw.

Język: angielski

Zasięg: Australia

Słowa kluczowe: Australia, ludność tubylcza, kultura mniejszości narodowych, prawo własności intelektualnej, prawa kulturalne, prawodawstwo australijskie, reformy