Date of publication: 31.12.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport "Młodzi 2018" to owoc współpracy ludzi nauki, trzeciego sektora i wolontariuszy, ktorego celem była szerokoaspektowa refleksja nad młodzieżą. Autorzy wychodzą z założenia, że ta grupa społeczna jest „systemem wczesnego ostrzegania” - zachowania młodzieży mają sygnalizować o dysfunkcjonalności kultury i potrzebie zmian.

Młodzi 2018
Fot. pixabay.com

Publikacja składa się z piętnastu rozdziałów przygotowanych przez osiemnastu autorów. Poszczególne prace prezentują różne formy – od raportów z badań po esej. Zostały one podzielone na cztery tematyczne części. Pierwsza odnosi się do procesów i zjawisk globalnych. W drugiej autorzy podejmują temat zróżnicowań decydujących o losach życiowych młodzieży. Trzeci blok tematyczny został poświęcony sferze publicznej i zaangażowaniu obywatelskiemu młodzieży. Ostatnia część dotyczy kultury - znajdują się w niej teksty o kulturze popularnej, literaturze i edukacji.

Raport dostępny jest pod adresem: http://mlodzi2018.pl/