Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci

Date of publication: 30.06.2017
Średni czas czytania 2 minutes
print

Badanie zostało zrealizowane przez Narodowe Centrum Kultury oraz firmę GfK Polonia Sp. z o.o. Celem działań badawczych było poznanie preferencji opiekunów odnośnie oferty kulturalnej skierowanej do ich podopiecznych oraz określenie znaczenia różnych cech dostępnej oferty dla dzieci: m.in. wartości estetycznej, ceny, sposobu prezentacji, rodzaju produktu/wydarzenia. 

Na zdjęciu znajduje się okładka książki na białym tle, z granatowym tytułem i granatową, ażurową figurą geometryczną - ozdobą.
NCK

W części jakościowej przeprowadzono 27 wywiadów etnograficznych z rodzicami i dziadkami oraz 9 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z nauczycielami. Badanie odbyło się w trzech miastach: Gdańsku, Łowiczu i Warszawie. W części ilościowej zrealizowano ankiety elektroniczne na próbie 602 rodziców. W badaniu oceniano ofertę kulturalną dla dzieci w wieku do 12 lat, przy czym skoncentrowano się na produktach (zabawki, książki, gry, pisma, płyty z muzyką i filmami, gry komputerowe, aplikacje mobilne) oraz wydarzeniach związanych z kulturą (kino, koncerty, muzea, zajęcia dodatkowe).

Z badania wynika, że rodzice wybierając ofertę kulturalną dla swoich dzieci, preferują wytwory i zajęcia, które mają wspierać rozwój dziecka. Zajęcia powinny mieć wartość edukacyjną, a więc przekazywać dzieciom wiedzę i umiejętności. Bardzo ważnym kryterium podczas procesu decyzyjnego jest również przewidywana atrakcyjność dla dziecka. Rodzice starają się wybierać ofertę zgodną z upodobaniami i zainteresowaniami swoich dzieci – dziecko musi być z wyboru rodziców zadowolone. Chcą oni także zapewnić swoim dzieciom jedynie pozytywne emocje.