Marketing Culture in the Digital Age. A Report on New Business Collaborations Between Libraries, Museums, Archives and Commercial Companies

Date of publication: 01.01.2005
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Marketing Culture in the Digital Age. A Report on New Business Collaborations Between Libraries, Museums, Archives and Commercial Companies

Autor: Peter B. Kaufman

Rok wydania raportu: 2005

Finansowanie: Intelligent Television

Marketing Culture in the Digital Age. A Report on New Business Collaborations Between Libraries, Museums, Archives and Commercial Companies
Fot. Ray Weltzenberg, flickr, CC BY-NC-ND 2.0 galeria

Opis: Celem raportu z 2005 roku jest wskazanie najnowszych form upowszechniania zasobów kulturalnych w społeczeństwie, które bazuje na specyficznych biznesowych relacjach pomiędzy bibliotekami, muzeami, archiwami i przedsiębiorstwami w oparciu o wykorzystanie technologii cyfrowych. Autor zwraca uwagę na konieczność współpracy i otwartego  dialogu pomiędzy instytucjami kultury i firmami. Wskazuje na potrzebę stworzenia kolekcji w świecie wirtualnym, globalnej cyfrowej biblioteki.

Język: angielski

Zasięg: Świat

Słowa kluczowe: marketing, digitalizacja, cyfryzacja, biblioteka, muzeum, archiwum, przedsiębiorstwo, współpraca, nowe technologie