Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Realizacje

Realizacje

Wyników: 479
Dotacje
Łosicki Dom Kultury

W ramach projektu „Kultura dla każdego” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców Miasta i Gminy Łosice.

Dotacje
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie

W ramach projektu „KREACJE. W SIECI KULTURY część 2.” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców Krakowa.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

W ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w Gminie Iława 2020-część 2” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców gminy Iława.

Dotacje
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz

W ramach projektu „Kultura dla rozwoju cz.II” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz.

Dotacje
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

W ramach programu „Lokalne Inicjatywy Kulturalne w Ogrodzieńcu” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec.

Dotacje
Wolskie Centrum Kultury

W ramach projektu „Mobilny Dom Sąsiedzki na osiedlach Woli” zrealizowano sześć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców Warszawy.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie

W ramach projektu „Sieć KULTURA” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Górno.

Dotacje
Centrum Kultury Zamek

W ramach projektu „Leśnicki mikrokosmos, cz. 2” zrealizowano pięć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców Leśnicy.

Dotacje
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą

W ramach projektu „Kultura dla Ciebie Etap II” zrealizowano siedem inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Dotacje
Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawie

W ramach projektu „#Aktywniwkulturze, czyli chcieć to móc” zrealizowano sześć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Wielka Nieszawka.

Dotacje
Grajewskie Centrum Kultury

W ramach projektu „Bądź(MY) (cool)turalni” zrealizowano sześć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Grajewo.

Dotacje
Nasielski Ośrodek Kultury

W ramach projektu „DK+ w Nasielsku. Festiwal Pomysłów” zrealizowano trzy inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców gminy Nasielsk.