Dobre praktyki / Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Dobre praktyki / Realizacje
Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

W ramach projektu „Klamra kultury – część II – Inicjatywy Lokalne” zrealizowano pięć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Piątnica.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

W ramach projektu „Kulturalne inicjatywy nad Rospudą” zrealizowano sześć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury Jonkowo

W ramach projektu „Jonkowo – Warmia – Lokalnie etap II” zrealizowano pięć inicjatyw dla mieszkańców gminy Jonkowo.

Dotacje
Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie

W ramach projektu „LOKALSY: Stwórz kulturę!” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych dla mieszkańców dzielnic Bogucice i Zawodzie w mieście Katowice.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie

W ramach projektu „Bolimowskie inicjatywy kulturalne cz. II – Festiwal pomysłów” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dla społeczności gminy Bolimów.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Zaklików

W ramach projektu „RAZEM W KULTURZE Zaklików 2020” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dla społeczności gminy Zaklików.

Dotacje
Dom Kultury w Łapach

W ramach projektu „Domy dla kultury” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Łapy.

Dotacje
Gminne Centrum Kultury w Nędzy

W ramach projektu „Przystanek kulturalny Nędza” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dla społeczności gminy Nędza.

Dotacje
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim

W ramach projektu „Wrota do kultury 2020-cz.II” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców gminy Gorzów Śląski.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie

W ramach programu „Działamy razem” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dla społeczności gminy Klembów.

Dotacje
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

W ramach projektu „Gminna Kultura Powszechna” zrealizowano cztery inicjatywy społeczne dla mieszkańców gminy Żarów.

Dotacje
Miejski Dom Kultury w Turku

W ramach projektu „KulTURa. Wielka sprawa w małym mieście” zrealizowano sześć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Turku.