Gminne Centrum Kultury w Gródku

Data publikacji: 11.05.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

W ramach projektu „Inicjatywy Lokalne mieszkańców Gminy Gródek” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Gródek.

Gminne Centrum Kultury w Gródku
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

Inicjatywa nr 1: Warsztaty kulinarne we wsi Słuczanka

Inicjator: Anna Trochimczyk

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy organizator przeprowadził cykl warsztatów kulinarnych z Dżanettą
Bogdanowicz, która reprezentuje mniejszość tatarską. Dodatkowo odbył się się warsztat przygotowywania kiszonek z Pawłem
Stankiewiczem. Punktem kulminacyjnym było spotkanie, na którym oba te światy kulinarne połączyły się na przygotowanym przez
mieszkańców wspólnym stole. 

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy wsi Słuczanka (głównie osoby starsze) a także członkinie Stowarzyszenia Ale Babki.

 

Inicjatywa nr 2: Koncerty przyjazne sensorycznie dla rodzin z dziećmi

Inicjator: Magdalena Abramowicz- Borys

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na przeprowadzeniu
3 koncertów tematycznych przyjaznych sensorycznie, prowadzonych przez muzyków animujących publiczność

Odbiorcy inicjatywy: Rodziny z dziećmi w wieku 0-7 lat.

 

Inicjatywa nr 3: Dziecięco- młodzieżowy kurs ikonograficzny

Inicjator: Adam Martonik

Opis inicjatywy:  Warsztaty pisania ikon odbyły się przy parafii w Królowym Moście i trwaly przez pięć kolejnych sierpniowych dni. POdczas warsztatów była również możliwość posłuchania ciekawostek na temat trudnej sztuki ikonopisarstwa. Zwieńczeniem projektu był wernisaż prac projektowych.

Odbiorcy inicjatywy: Uczestnikami warsztatu pisania ikon były dzieci i młodzież, natomiast na wernisaż zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy wsi i chętne osoby spoza wioski. 

 

Inicjatywa nr 4: Z przepiśnika mojej babci- przedszkolaki gotują z dziadkami

Inicjator: Ewelina Karczemna

Opis inicjatywy: Projekt polegał na organizacji wspólnych warsztatów
kulinarnych, w których przedszkolaki wykorzystały przepisy i wiedzę swoich dziadków. Babcie przyniosły swoje zeszyty z przepisami - odręcznie pisane, strzeżone jak skarbu. Odbyłhy się 4 takie spotkania- miejscem gotowania była szkolna stołówka. Podsumowaniem projektu było wydanie książki kucharskiej, w której ukaza się wykorzystane przepisy.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do V grupy Przedszkola Samorządowego w Gródku oraz babć i dziadków dzieci (łącznie około 70 osób).

 

Inicjatywa nr 5: Warsztaty dotyczące oznakowania nazw w przestrzeni wiejskiej

Inicjator: Daniel Hajduczenia

Opis inicjatywy: Działanie polegało na stworzeniu przestrzeni
dla mieszkańców wsi Zubry, w których początkowo każdy z nich miał okazję, by przedstawić historię okolicznych miejsc, które jak się okazuje- mają swoje potoczne nazwy, często nazywane "prostym językiem". Mieszkańcy zbierali w ten sposób informacje, następnie nanieśli te nazwy i miejsca na mapę okolicy. Później wykonali tablice z mapami, które zostały ustawione w miejscu, ważne ważnym dla mieszkańców - na wspólnej działce sołectwa. Tablice z nazwami pól, łąk, lasów spisane zostały lokalną gwarą. Odbyły się też warsztaty malowania desek i elementów drewnianych na wspomnianej działce sołeckiej.

Odbiorcy inicjatywy: Uczestnikami byli mieszkańcy wsi Zubry- okolo 40 osób.

 

Inicjatywa nr 6: Posłuchaj gminę Gródek.Warsztaty dźwiękowych nagrań terenowych (Field recording) i tworzenia kompozycji muzycznych z dźwięków otoczenia

Inicjator: Krzysztof Gajko

Opis inicjatywy: W ramach zadania przeprowadzono: warsztaty dźwiękowe z nagrań terenowych (field recording), warsztaty tworzenia kompozycji muzycznych z dźwięków otoczenia a także stworzenie kompozycji muzycznej z nagrań zebranych podczas warsztatów. Warsztaty poprowadził Adam Frankiewicz- znany w Polsce i na świecie twórca muzyczny. Zebrane
nagrania zostały udostępnione w internecie.

Odbiorcy inicjatywy:  Uczestnikami była grupa 20 osób, do tej pory nieuczestnicząca w życiu kulturalnym, co zostało zbadane przez wnioskodawcę (niszowy charakter wniosku).

 

Inicjatywa nr 7: Aktywność jest dobra na wszystko- poznajemy nowe dziedziny plastyki, tańca i sportu

Inicjator: Alina Gościk

Opis inicjatywy: Projekt zakładał stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży, która w diagnozie bardzo często podkreślała potrzebę stworzenia działań na świeżym powietrzu. Działanie polegało na zorganizowaniu warsztatu tworzenia grafitti, warsztatu breakdance oraz mini kursu jazdy na rolkach (w podziale na grupy początkującą i zaawansowaną). Odbyła się również część wyjazdowa na białostocką "węglówkę", która jest
przystanią dla młodzieży. 

Odbiorcy inicjatywy: Udział wzięły dzieci i młodzież ze szkoły
podstawowej w Gródku oraz ich rodzice.