Dobre praktyki / Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Dobre praktyki / Realizacje
Dotacje
Dzierzgoński Ośrodek Kultury

W ramach projektu „Dzierzgoń-inicjatywy lokalne” zrealizowano cztery inicjatywy w celu obudzenia chęci działań artystycznych wśród mieszkańców gminy Dzierzgoń.

Dotacje
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

W ramach projektu „Gabinet Józefa Żmudy – czas na pomysł” zrealizowano pięć inicjatyw dla społeczności miasta Stalowa Wola.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach

W ramach projektu „Kolej na Was 2 część” zrealizowano sześć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Miłkowic.

Dotacje
Gminny Ośrodek w Kaliskach

W ramach projektu „Kaliskie inicjatywy kulturalne 2020” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców gminy Kaliska.

Dotacje
Chorzowskie Centrum Kultury

W ramach projektu „Nowa Kultura na Starym” zrealizowano siedem nowatorskich inicjatyw, w bardzo różny sposób uruchamiających do działania społeczność lokalną w gminie...

Dotacje
Gminny Ośrodek Upowszechnienia Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W ramach projektu „Twój pomysł na kulturę!” zrealizowano pięć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Różan.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

W ramach projektu „Kreatywna kultura w Dąbrowie Zielonej” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne dla mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona.

Dotacje
Łosicki Dom Kultury

W ramach projektu „Kultura dla każdego” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców Miasta i Gminy Łosice.

Dotacje
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie

W ramach projektu „KREACJE. W SIECI KULTURY część 2.” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców Krakowa.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

W ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w Gminie Iława 2020-część 2” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców gminy Iława.

Dotacje
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz

W ramach projektu „Kultura dla rozwoju cz.II” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz.

Dotacje
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

W ramach programu „Lokalne Inicjatywy Kulturalne w Ogrodzieńcu” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec.