Dobre praktyki / Realizacje

Dom Kultury+
Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Warsztaty dla dzieci
Dotacje

Złocieniecki Ośrodek Kultury

W ramach projektu ,,Złocienieckie inicjatywy lokalne'' zrealizowano siedem inicjatyw mających na celu wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych gminy...

Rzemiosło garncarskie
Dotacje

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

W ramach projektu ,,Mieć pomysł na kulturę'' zrealizowano siedem inicjatyw w ramach akcji zwiększenia zaangażowania Gminnego Ośrodka Kultury w życie...

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
Dotacje

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

W ramach projektu ,,Na tropie kultury'' zrealizowano pięć inicjatyw podczas, których zbadano potencjał kulturotwórczy mieszkańców gminy...

Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie
Dotacje

Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie

W ramach projektu ,,Kerunek na Kulturę w gminie Jeżewo'' zrealizowano siedem inicjatyw w celu zaprezentowania potencjału kulturotwórczego mieszkańców Jeżewa.

Nasz świat zmysłami malowany
Dotacje

Gminny Ośrodek Kultury Mały Rudnik

W ramach programu ,, Kultura to my'' w Małym Rudniku zrealizowano siedem inicjatyw mające na celu nawiązanie dialogu z lokalną społęcznością.

Escape city
Dotacje

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta

W ramach programu ,,Akcja partycypacja? W OK!'' zrealiowano siedem inicjatyw lokalnych w ramach zaangażowania w kulturę miejscowej społeczności.

Spektakl
Dotacje

Dom Kultury ,,13 Muz'' w Szczecinie

W ramach projektu „Lokalnie-Kulturalnie. Potencjał Kulturotwórczy Szczecina” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych w wyniku badania potencjału kulturotwóczego.

Warsztaty malarskie
Dotacje

Centrum Kultury w Mielnie

W ramach projektu „Działania kulturalne w Gminie Mielno” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne w celu rozpoznania potrzeb kulturalnych gminy Mielno. 

Przedstawienie
Dotacje

Centrum Kultury Młodych w Łodzi

W ramach projektu „Włącz się - Generator Twórczej Energii” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych w ramach realizacj diagnozy, której, celem jest poprawa...

Projekcja filmu w plenerze
Dotacje

Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem

W ramach projektu „Górale pienińscy na start - razem możemy więcej” zrealizowano trzy inicjatywy lokalne po przeprowadzeniu diagnozy społecznej, zbadaniu potencjału...

Gra na bębnach
Dotacje

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

W ramach projektu „Uwolnić Dom Kultury!” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych wynikających z efektu diagnozy przeprowadzonej wśród mieszkańców Kraśnika....

Dzieci w maskach
Dotacje

Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie

W ramach projektu „Akcja Od Nowa: sąsiedzi łączcie się!” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych,a ich skutkiem ma być aktywne włączanie lokalnej...