Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Realizacje

Realizacje

Wyników: 479
Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

W ramach projektu „Kulturalna pobudka II” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Krypno.

Dotacje
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku

W ramach projektu „Razem działamy – lokalnie korzystamy” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych na terenie gminy Osieck.

Dotacje
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

W ramach projektu „Dolnobrzeskie Inicjatywy Kulturalne 2020” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców terenu gminy Brzeg Dolny.

Dotacje
Bieruński Ośrodek Kultury

W ramach projektu „OgarniaMY młodych cz. II” zrealizowano siedem inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców Bierunia.

Dotacje
Dom Kultury w Kotlinie

W ramach projektu „Bank Pomysłów Społeczności Gminy Kotlin – bieg drugi” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dla społeczności gminy Kotlin.

Dotacje
Dzierzgoński Ośrodek Kultury

W ramach projektu „Dzierzgoń-inicjatywy lokalne” zrealizowano cztery inicjatywy w celu obudzenia chęci działań artystycznych wśród mieszkańców gminy Dzierzgoń.

Dotacje
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

W ramach projektu „Gabinet Józefa Żmudy – czas na pomysł” zrealizowano pięć inicjatyw dla społeczności miasta Stalowa Wola.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach

W ramach projektu „Kolej na Was 2 część” zrealizowano sześć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Miłkowic.

Dotacje
Gminny Ośrodek w Kaliskach

W ramach projektu „Kaliskie inicjatywy kulturalne 2020” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców gminy Kaliska.

Dotacje
Chorzowskie Centrum Kultury

W ramach projektu „Nowa Kultura na Starym” zrealizowano siedem nowatorskich inicjatyw, w bardzo różny sposób uruchamiających do działania społeczność lokalną w gminie...

Dotacje
Gminny Ośrodek Upowszechnienia Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W ramach projektu „Twój pomysł na kulturę!” zrealizowano pięć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Różan.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

W ramach projektu „Kreatywna kultura w Dąbrowie Zielonej” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne dla mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona.