Centrum Kultury i Sportu w Postominie

Data publikacji: 27.04.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Kultura tu i teraz” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Postomino.

Inicjatywa nr 1: Powrót do tradycji

Inicjator: Katarzyna Kościuk

Opis inicjatywy: Projekt zakładał wspieranie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miejscowości Mazów i Chudaczewko. Przeprowadzone zostały warsztaty kulturalne ukazujące kulturę dawną
połączoną z otoczeniem tych miejscowości. Zrealizowano: Warsztaty Zielarskie, Warsztaty tradycji kulinarnych oraz warsztaty kulturalne tańca słowiańskiego.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Postomino

 

Inicjatywa nr 2: Podziel się talentem

Inicjator: Sylwia Pasternak

Opis inicjatywy: Projekt zakładał popularyzację kultury oraz integrację mieszkańców miejscowości Chudaczewo i Ronino. Przeprowadzone zostały warsztaty rzeźbiarskie, makramowe, plecenia
wieńca oraz zorganizowane zostanie piknik podsumowujący całe projekt z animacjami.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Postomino

 

Inicjatywa nr 3: "Przekaż Dalej" - Kultywowanie Tradycji Wielopokoleniowych w miejscowości Nosalin.

Inicjator: Elżbieta Łaga

Opis inicjatywy: Projekt zakładał przekazanie wiedzy i umiejętności artystycznych i kulturalnych oraz integrację mieszkańców. W ramach inicjatywy przeprowadzono warsztaty plecenia wieńca i wykonania wieńca, warsztaty wykonania gier wielopokoleniowych. Podczas podsumowania projektu na pikniku odbyły się pokazy gier wielopokoleniowych.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Postomino

 

Inicjatywa nr 4: Rękodzieło dla natury

Inicjator: Dorota Leśniewska

Opis inicjatywy: Projekt miał na celu popularyzację rękodzieła z drewna. W ramach projektu mieszkańcy wyjechali do Parku Edukacji i Rozrywki w Leonardii w celu znalezienia inspiracji do drugiej częsci projektu. Następnie zrealizowano warsztat, w trakcie którego uczestnicy sam zbudowali domki i karmniki dla ptaków oraz wykonali zabawki na podstawie gier z Leonardii.

Odbiorcy inicjatywy:MIeszkańcy Gminy Postomino

 

Inicjatywa nr 5: Podróże dalekie i bliskie

Inicjator: Łukasza Zięba

Opis inicjatywy: Projekt skupił się na zintegrowaniu mieszkańców miejscowości Jarosławiec. W ramach inicjatywy zorganizowano wyjazd mieszkańców miejscowości do Gdańskiego Zoo. Następnym etapem projektu była tealizacja warsztatów rękodzielniczych, podczas których uczestnicy mieli możliwość wykonania własnoręcznie modelu zwierzęcia " sylwetkę konia" oraz przeprowadzony
został konkurs plastyczny "Koń moich marzeń".

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy Jarosławca 

 

Inicjatywa nr 6: "Życie to jest teatr"... (E. Stachura) czyli teatr w niedziele i teatr dnia codziennego..

Inicjator: Ewelina Kinga Zięba

Opis inicjatywy: Projekt miał na celu zbudowanie wspólnoty wiejskiej. W ramach projektu zorganizowany został wyjazd do teatru do Słupska połączony z warsztatami teatralnymi oraz zostały warsztaty rękodzielnicze polegające na tworzeniu rękodzieła ze sznurka i szydełka sznurka i szydełka.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Postomino

 

Inicjatywa nr 7: Ocalić od zapomnienia

Inicjator: Jadwiga Pokos i Krystyna Krysztofiak

Opis inicjatywy: W ramach tego projektu zorganizowano warsztaty oraz konkurs fotograficzny pod nazwą  "Moja miejscowość dziś". Następną częścią inicjatywy były warsztaty ukazujące dorobek kulturalny regiony to warsztaty pieczenia chleba w starym piecu chlebowym w Wilkowicach i warsztaty kosmetyczne naturalne w Górsku. W obu miejscowościach odbyły się spotkania
podsumowujące warsztaty na których pokazane zostały efekty warsztatów w postaci upieczonego chleba i wytworzonych kosmetyków

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Wilkowic i Górska