Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach

Data publikacji: 21.04.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Świeżym Krokiem z GOKiem” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Rudziniec.

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

1. Projekt "Odkrywanie modelarskich miejsc" miał na celu pokazanie i przybliżanie mieszkańcom gminy sołectwa Kleszczów zabudowy militarnej z czasów II Wojny Światowej i połączenie go z promocją modelarstwa, poznanie miejsca w którym znajduje się stanowisko i schron obserwacyjny. Celem było również stworzenie modeli związanych z historią sołectwa Kleszczów

Inicjator: Aleksandra Szumska

Odbiorcy: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkujące teren Gminy Rudziniec


2. Projekt "Modelarska pamięć o wielkim pożarze w Gminie Rudziniec" miał na celu zainteresowanie pojazdami pożarniczymi, poznawanie pracy strażaków, poszerzenie horyzontów uczestników w zakresie wielkiego pożaru w gminie Rudziniec, przedstawienie najstarszego wozu strażackiego, sikawki konnej w miejscowości Widów. W ramach projektu powstały modele związane z tragiczną historią pożaru w Kuźni Raciborskiej, któe zostały zaprezentowane podczas Festiwalu Modelarskiego.

Inicjator: Aleksandra Szumska

Odbiorcy: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkujące teren Gminy Rudziniec


3. Projekt "U nos sie godo - odkrywamy piękno śląskiej gwary i kultury" miał na celu popularyzację gwary i kultury śląskiej a w
szczególności edukację w zakresie podstawowych zwrotów z zakresu gwary dla dzieci w wieku szkolnym. W ramach projektu zrealizowano:  nagranie osób starszych z terenu gminy w celu rejestracji wypowiedzi w gwarze dotyczących lokalnych tradycji, zwyczajów, obrzędów, przygotowanie podcastów oraz ich emisja, organizacja spotkania ze śląską kulturą. Projekt miał służyć popularyzacji i ożywieniu zanikającej śląskiej gwary i kultury. Cel został osiągnięty poprzez dobór ciekawych form form kulturalnych: spotkań muzyczno-gwarowych ze śląską bajarką, stworzenie podcastów i spotkań w terenie, warsztatów etnograficzno- rękodzielniczych . Najmłodsi uczestnicy poznali podstawy gwary śląskiej, starsi zdobyli wiedzę z zakresu tworzenia podcastów, dorośli poznali techniki malowania śląskich szlajfek.

Inicjator: Dominika Witkowska

Odbiorcy: dzieci, młodzież i dorośli

 


4. Projekt "Poniszowice i Pławniowice okiem mieszkańców" miał na celu wykorzystanie zasobów i potencjału wyjątkowych miejsc gminy Rudziniec, poznawanie małej ojczyzny, odkrywanie lokalnych skarbów kultury, poszerzenie umiejętności twórczego robienia zdjęć poprzez udział w warsztatach fotograficznych. Dzięki zwiedzaniu Pałacu w Pławniowicach mieszkańcy poznają miejsce o wybitnym potencjale kulturalno- historycznym a dzięki warsztatom i przeprowadzonemu konkursowi fotograficznemu powstała wystawa prac związanych z projektem.

Inicjator: Patrycja Lasota

Odbiorcy: dzieci od 10 lat, młodzież, dorośli -  50 osób


5. Projekt ''Rudzinieckie kino pod chmurką'' miał na celu edukację w zakresie filmu, kina, bajek, muzyki filmowej i zaangażowanie najmłodszych mieszkańców poprzez przygotowanie przebrania wybranej przez siebie postaci z bajki oraz dotarcie do osób, które nie mają czasu na cykliczne wydarzenia. Dzięki udziałowi w projekcie nastąpiło podniesienie świadomości na temat filmów, bajek oraz kina. 

Inicjator: Natalia Janicka

Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli -  200 osób


6. Projekt "Powróćmy jak za dawnych lat- disco w Poniszowicach" miał na celu powrót do tradycji organizacji dyskotek w siedzibie GOK Rudziniec w Poniszowicach w latach 80 i 90- tych, wspomnienie dawnych dyskotek poprzez fotografie, pobudzenie kreatywności poprzez dekorowanie sali, przygotowanie strojów. Dzięki inicjatywie mieszkańcy poznali ciekawe historie związane z organizowaniem dyskotek w gminie.

Inicjator: Robert Mróz

Odbiorcy: dorośli mieszkańcy Gminy Rudziniec - 100 osób.