Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 550
Dotacje
ZAANGAŻOWANI W KULTURĘ

Badanie potrzeb kulturalnych i potencjału uczestnictwa oraz współtworzenia kultury przez mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego oraz okolicznych miejscowości gminnych zostało...

Dotacje
Nasz mały wielki świat – zmieniajmy go na lepsze

Publikacja powstała w ramach realizowanego w gminie Kolno programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jej głównym celem jest zaprezentowanie...

Dotacje
Widzewski bank pomysłów na kulturę

Widzewskie Domy Kultury podjęły się realizacji zadania o nazwie „Widzewski bank pomysłów na kulturę”, którego głównym celem było zwiększenie ich...

Dotacje
Przestrzeń z odzysku

Raport został przygotowany na podstawie diagnozy lokalnej przeprowadzonej w ramach projektu „Przestrzeń z odzysku” realizowanego przez Świdnicki Ośrodek Kultury,...

Dotacje
Przepis na diagnozę w Sandomierzu

Sandomierskie Centrum Kultury zainicjowało projekt “Twój przepis na diagnozę w Sandomierzu”, by wyjść do mieszkańców i porozmawiać o kulturze w Sandomierzu. Diagnoza...

Dotacje
Ładne Kwiatki - Ale Kultura

Raport Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Popielów powstał w ramach programu ministerialnego Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 zarządzanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
Raciborskie Dzielnice Kultury

„Raciborskie Dzielnice Kultury” to projekt realizowany przez Raciborskie Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017. Jego opracowanie wynikło z potrzeby...

Dotacje
Inicjatywy na Familokach

Niniejszy raport stanowi podsumowanie części badawczej projektu „Inicjatywy na Familokach”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Czerwionce-Leszczynach....

Dotacje
Dom Kultury+ Lokalnie Kulturalnie 2017

Raport podsumowuje diagnozę lokalną realizowaną na zlecenie Ośrodka Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański (OKSiBP), w ramach projektu „Dom Kultury+ Lokalnie...

Dotacje
Co w kulturze piszczy?

Raport jest podsumowaniem działań diagnostycznych prowadzonych na terenie gminy Trzebiel w okresie od marca do maja 2017 r. Ich celem było odtworzenie zasobów kulturotwórczych i...

Dotacje
Kuźnia kulturalna

"Kuźnia kulturalna" realizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku. Zadanie składa się z dwóch części; pierwsza z nich obejmuje...

Dotacje
Dom Kultury+Wy

Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w ramach realizacji pierwszej części zadania pn. przeprowadziło diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Legnicy. Nie było to łatwe,...