Publikacje

Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 371
Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój

W celu określenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój zostało przeprowadzone badanie potrzeb środowiska lokalnego. Konsultacje z mieszkańcami, w tym lokalnymi...

Dotacje
DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE GRĘBÓW

Diagnozę sporządzono w ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013. Analizie poddano zbiorczo Gminne Centrum Kultury oraz jego wszystkie placówki klubowe ze względu na...

Dotacje
Diagnoza lokalna społeczności Długich Ogrodów - Gdańsk

Przeprowadzona od maja do czerwca 2013, w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013, diagnoza objęła dzielnicę Długie Ogrody w Gdańsku. Kontekstem dla niej był Festiwal Narracje 2013,...

Dotacje
DIAGNOZA LOKALNA potrzeb kulturalnych mieszkańców PODKOWY LEŚNEJ

Dokument stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013”. Celem projektu było stworzenie diagnozy...

Dotacje
Raport z przebiegu procesu wyboru inicjatyw w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013

Działania w ramach projektu realizowanego w ramach DK+ Inicjatywy Lokalne 2013, w okresie od maja 2013 do czerwca 2013 objęły 4 spotkania robocze oraz jedno o charakterze konferencyjnym.

Dotacje
Diagnoza identyfikująca zasoby oraz samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Gaworzyce

Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach znalazł się wśród pięćdziesięciu domów kultury w Polsce, które uczestniczą w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013,...

Dotacje
DIAGNOZA STANU KULTURY W EŁKU

Zamierzeniem projektu była aktywizacja słabo zaangażowanych grup społecznych i włączenie ich do działania poprzez rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, integrowanie lokalnej...

Dotacje
DIAGNOZA Identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Miasta i Gminy Złocieniec

Złocieniecki Ośrodek Kultury aplikując do Programu Dom Kultury+ Inicjatyw lokalne podjął się wyzwania, które do tej pory robił w mniejszym zakresie. Dzięki temu, że Narodowe Centrum...

Dotacje
Diagnoza – odkrywająca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej

W ramach projektu w GOKiS odbyły się konsultacje społeczne z przedstawicielami różnorodnych środowisk i grup działających na terenie Gminy Siepraw. Na spotkaniu poruszano kwestię...

Dotacje
RADOMSKO - MAPA ZASOBÓW I POTENCJAŁÓW

Miejski Dom Kultury w Radomsku jest otwartym, nastawionym na środowisko lokalne partnerem wielu przedsięwzięć kulturalnych, inicjowanych przez osoby indywidualne, grupy i instytucje. W swojej...

Dotacje
Diagnoza zasobów i inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców gminy Dywity

W Gminie Dywity istnieje praktyka współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucją kultury. Świadczy o tym idea wspólnego budowania Kalendarza Imprez, który...

Dotacje
Raport z badań nad aktywnością kulturalną mieszkańców katowickich dzielnic Bogucice i Zawodzie

Wzory uczestnictwa w kulturze są ważnym wskaźnikiem ogólnej kondycji kulturowej społeczeństwa. Odzwierciedlają całokształt złożonych uwarunkowań ekonomicznych, socjalnych,...